Author Archives: Alma Pap

NextGenerationEU: Comisia Europeană plătește o prefinanțare de 1,9 miliarde EUR în cadrul componentei de împrumut a României

Comisia Europeană a transferat astăzi, 13 ianuarie, României 1,9 miliarde EUR sub formă de prefinanțare în cadrul componentei de împrumut a planului național de redresare și reziliență (PNRR). Această sumă se succedă celor 1,8 miliarde EUR acordate României sub formă de granturi la 2 decembrie 2021. În total, România a primit în prezent 13 % din […]

Comisia își intensifică acțiunile de sprijinire a voluntariatului inclusiv și de înaltă calitate în rândul tinerilor

Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022. Comisia ia una dintre primele inițiative concrete în cadrul Anului european al tineretului 2022: ea a publicat astăzi, 13 ianuarie, o propunere de Recomandare a Consiliului privind voluntariatul în rândul tinerilor pentru a facilita voluntariatul transnațional al tinerilor în cadrul Corpului european de solidaritate sau al altor […]

„Europa creativă”: Un buget mai mare în 2022 pentru sprijinirea sectoarelor culturale și creative

Astăzi, 13 ianuarie, Comisia a adoptat programul de lucru pentru 2022 pentru „Europa creativă”, care va fi urmat de lansarea cererilor de propuneri aferente. Cu un buget de aproximativ 385 de milioane de euro, cu aproape 100 de milioane de euro mai mare decât cel din 2021, „Europa creativă” își sporește sprijinul acordat partenerilor din sectoarele creative și […]

Alfabetizarea financiară: Comisia și OCDE-INFE publică un cadru comun pentru îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor

Comisia Europeană și Rețeaua internațională pentru educație financiară a OCDE (OCDE-INFE) au publicat astăzi, 11 ianuarie, cadrul comun al UE/OCDE-INFE de competențe financiare pentru adulți. Acest cadru vizează îmbunătățirea competențelor financiare ale cetățenilor, pentru a le permite să ia decizii judicioase cu privire la finanțele lor personale. Acesta va sprijini dezvoltarea de politici publice, programe […]

Comisia așteaptă să primească observații cu privire la propunerea de revizuire a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc.  Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la prioritățile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună(PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum și la Pactul verde european. Statele membre și alte […]