Resurse

 

Publicații

 

 

 

Link-uri utile

 

Informații:

Europa.eu – site-ul oficial al UE

Europa ta –  portal destinat informării și consultanței pentru cetățenii UE

Școli-ambasador – resurse didactice despre Uniunea Europeană

 

Instituțiile Uniunii Europene:

Europa.eu – site-ul oficial al UE

Parlamentul European – autoritate legislativă a Uniunii Europene ai cărei membrii sunt aleși prin vot direct de către ceățeni

Consiliul Uniunii Europene – organism parte a legislativului Uniunii Europene reprezentând guvernele statelor membre

Consiliul European – instituție a Uniunii Europene învestită cu definirea direcțiilor și priorităților politicilor generale ale Uniunii

Comisia Europeana – instituție a Uniunii Europene, responsabilă cu întocmirea propunerilor legislative, punerea în aplicare a deciziilor, respectarea tratatelor UE și de gestionarea activității curente a UE

Reteaua Centrelor Europe Direct – localizați centrele UE active în regiunea dumneavoastră și aflați ce servicii oferă

Reprezentanța Comisiei Europene în România

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) –  organul juridic suprem al Uniunii Europene

Banca Centrală Europeană (BCE) – este banca centrală a Uniunii Europene, cu funcția de administrare a politicii monetare în cele 19 țări care folosesc euro ca monedă oficială

Curtea Europeană de Conturi – examinează legitimitatea și regularitatea intrărilor și ieșirilor din Uniunea Europeană și supraveghează gestiunea financiară sănătoasă a bugetului UE

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) – serviciu diplomatic al UE ce asistă Înaltul Reprezentant (ÎR) al UE pentru politica externă și de securitate comună în exercitarea mandatului său

Comitetul Economic și Social European (CESE) – vocea societăților civile organizate din Europa

Comitetul European al Regiunilor (CoR) – este adunarea UE formată din reprezentanți locali și regionali, care oferă autorităților subnaționale posibilitatea să-și facă auzită vocea în cadrul instituțiilor UE

Banca Europeană de Investiții (BEI) – instituția financiară a UE ce se implică alături de alte instituții bancare, în finanțarea programelor de investiții care sunt conforme cu obiectivele economice stabilite de UE 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) – instituție ce asigură respectarea normelor stricte cu privire la viața privată care se aplică acestor activități.

Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) – organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană

Oficiul European pentru Selecţia Personalului – organism responsabil cu selectarea personalului care să lucreze pentru instituțiile și agențiile Uniunii Europene

Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene –  organism interinstituțional care are rolul de a asigura editarea publicațiilor elaborate de instituțiile Uniunii Europene

 

Pentru tineri:

Portalul European pentru tineret –  oferă informații privind oportunitățile din Europa și nu numai

Centrele SALTO de resurse pentru tineret – promovează și sprijină activitatea de tineret prin oferirea de training, instrumente și strategii de ultimă generație

Corpul European de Solidaritate – ajută tinerii să participe la proiecte benefice pentru comunități întregi, derulate fie în străinătate, fie în propria lor țară

Youthpass – instrument care vă permite să obțineți recunoaștere oficială pentru orice învățare non-formală și informală, din implicarea dumneavoastră în proiecte de tineret

Europeers – rețeaua de tineri care au deja o experiență europeană la îndemână, prin programele de tineret ale UE

ErasmusIntern – platformă pentru internshipuri și training în Europa

Eurodesk – platformă pentru găsirea de oportunități diverse (voluntariat, educație, training etc.)

Eurodesk România – parte a rețelei europene Eurodesk, destinată tinerilor și celor care lucrează cu ei

 

Ocuparea forței de muncă, pregătire profesională și oportunități în educație:

Eures – rețea europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă

Euroguidance  – rețea europeană a serviciilor de consiliere

NARIC – platformă pentru recunoașterea calificărilor academice

Erasmus + – programul Uniunii Europene în domeniile educație, formare profesională, tineret și sport ce oferă oportunități de mobilitate și cooperare

EUROPASS – platformă de concepere a CV-ului conform modelului distribuit de UE

Euraxess – platformă ce oferă cariere în cercetare pe teritoriul UE

 

Pentru companii:

Enterprise Europe Network (EEN) – rețea ce oferă asistență IMM-urilor cu privire la oportunitățile de afaceri din UE

Solvit – solutionare probleme legislative dintre intreprinderi/cetateni si autoritatile publice

Fonduri Europene – portal de accesare a fondurilor și a investițiilor europene

 

Domeniul juridic:

FIN-NET – rețea pentru rezolvare extrajudiciară a litigiilor cu caracter financiar

Ombudsmanul European (Avocatul Poporului European) – organism specializat al Uniunii Europene, care efectuează investigaţii pe baza plângerilor împotriva instituţiilor şi organelor acestora

OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) – serviciu investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, actele de corupție și de culpă profesională la nivelul instituțiilor UE

EUR-Lex – platformă ce oferă accesul la dreptul Uniunii Europene

 

Drepturile consumatorului:

ECC-Net – rețeaua centrelor europene ale consumatorilor

Centrul European al Consumatorilor România – parte a rețelei ECC-Net, el oferă informații despre drepturile consumatorilor în UE

RAPEX –  sistem de alertă rapidă privind produsele periculoase

Leave a Reply