Europa pentru Cetățeni

europa-pentru-cetateni

Europa pentru Cetățeni – Programul Uniunii Europene pentru memorie istorică europeană și participare civică

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a publicat în 7 mai 2014 Ghidul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. Puteți consulta varianta în limba română a Ghidului pe pagina oficială a programului Europa pentru Cetățeni.

Pe pagina Managementul Partenerului si Acces la formulare de aplicare sunt disponibile formularele electronice de aplicație pentru depunerea de proiecte pentru Memorie istorică europeană, Înfrățirea orașelor și Rețele de orașe.

Organizația aplicantă poate genera formularul de aplicație numai pe baza numerelor PIC obtinute prin înscrierea în Portalul Participantilor . Informații detaliate și calendarul apelurilor de proiecte sunt disponibile pe site-ul programului.

Programul este pus în aplicare prin două componente:

Componenta 1: Memorie istorică europeană, ce vizează sensibilizarea cu privire la memoria istorică, la istoria și la valorile comune, precum și cu privire la scopul Uniunii.

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică, ce urmărește încurajarea participării democratice și civice a cetățenilor la nivelul Uniunii. Măsurile din cadrul acestei componente sunt următoarele:

  • Înfrățirea orașelor
  • Rețele de orașe
  • Proiecte ale societății civile

Solicitanții și partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizații non-profit cu personalitate juridică.

[intense_collapsibles id=”Op1″ single_toggle=”1″] [intense_collapse title=”Prioritățile programului pentru 2016-2020″ active=”0″ external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Prioritățile programului în perioada 2016-2020 (EN)

Componenta 1: Memorie istorică europeană 
1.1. Comemorarea unor evenimente majore din istoria recentă a Europei 
20162017201820192020

Year Eligible commemorations
2016 1936 Beginning of the Spanish Civil War

1956 Political and social mobilisation in central Europe

1991 Beginning of the Yugoslav Wars

1951 Adoption of the United Nations Convention relating to the Status of Refugees in relation with the post WWII refugee situation in Europe

2017 1917 The social and political revolutions, the fall of empires and their impact on Europe’s political and historical landscape

1957 The Treaty of Rome and the beginning of European Economic Community

2018 1918 The end of the WWI – the rise of nation states and the failure to create a European cooperation and peaceful coexistence

1938/1939 Beginning of WWII

1948 Beginning of the Cold War

1948 The Hague Congress and the integration of Europe

1968 Protest and civil rights movements, invasion to Czechoslovakia, student protests and anti-Semitic campaign in Poland

2019 1979 European Parliament elections – also 40 years since the first directly elected EP in 1979

1989 Democratic revolutions in Central and Eastern Europe and the fall of the Berlin wall

2004 15 years of EU enlargement into central and Eastern Europe

2020 1950 Robert Schuman Declaration

1990 German reunification

2000 Proclamation of the EU Charter of Fundamental Rights

1.2 Societatea civilă și participarea civică în timpul regimurilor totalitare
1.3 Ostracizarea și pierderea cetățeniei în timpul regimurilor totalitare: lecții pentru astăzi
1.4 Tranziția spre democrație și aderarea la Uniunea Europeană

Componenta 2: Implicare democratică și participare civică
2.1 Înțelegerea și dezbaterea curentului eurosceptic
2.2 Solidaritate în vremuri de criză
2.3 Combaterea stigmatizării “imigranților” și oferirea de contraargumente pentru a promova dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă
2.4 Dezbatere despre viitorul Europei

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Punct de contact național” active=”0″ external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Pentru informații suplimentare vă invităm să contactați punctul de contact național pentru programul Europa pentru Cetățeni, care funcționează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, la E-mail:info@europapentrucetateni.eu, Web: www.europapentrucetateni.eu, Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, sector 1, București, Tel / fax: 021 316 60 60; 021 316 60 61.

[/intense_collapse] [intense_collapse title=”Calendarul termenelor limită pentru depunerea proiectelor” active=”0″ external_link_target=”_self” icon_color=”#FE642E” content_font_color=”#6E6E6E”]

Pentru toată perioada 2014-2020 termenele limită de depunere a cererilor granturi pentru acțiuni sunt programate după cum urmează:

Componenta 1 Memorie istorică europeană
[intense_table columns=”Termen limită* ,Proiectele vor începe în perioada:” data=”1 martie,Data de 1 august a anului care include termenul limită – data de 31 ianuarie a anului următor” heading_background_color=”#cddfff” bordered=”1″]

Componenta 2 Implicare democratică și participare civică

Măsura 2.1 Înfrățirea între localități
[intense_table columns=”Termene limită* ,Proiectele vor începe în perioada:” data=”1 martie,Data de 1 mai a anului care include termenul limită – data de 31 martie a anului următor,1 septembrie,Datele de 1 ianuarie 30 septembrie ale anului următor celui care include termenul limită” heading_background_color=”#cddfff” bordered=”1″] Măsura 2.2 Rețele de orașe

[intense_table columns=”Termene limită* ,Proiectele vor începe în perioada:” data=”1 martie,Datele de 1 iulie 31 decembrie ale anului care include termenul limită,1 septembrie,Datele de 1 ianuarie 30 iunie ale anului următor” heading_background_color=”#cddfff” bordered=”1″]

Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile

[intense_table columns=”Termen limită*,Proiectele vor începe în perioada:” data=”1 martie,Data de 1 august a anului care include termenul limită – data de 31 ianuarie a anului următor” heading_background_color=”#cddfff” bordered=”1″]

Observație: Cererile trebuie să fie depuse online până la ora 12.00 (CET) în ultima zi de depunere a cererilor. Dacă termenul limită cade într-o zi de weekend, se va considera că ultima zi de depunere a cererilor este prima zi lucrătoare de după weekend.

[/intense_collapse]