ABC-ul cetățeanului european: instrumente pentru o cetățenie activă

Pentru ca normele și legile Uniunii Europene să aibă un impact mare asupra vieții noastre cotidiene, este important de știut că procesul de luare a deciziilor publice în Uniunea Europeană trebuie să fie deschis și receptiv. Din acest motiv, instituțiile UE sunt obligate să “mențină un dialog deschis, transparent și constant” (Tratatul de la Lisabona Art. 11.2.) și să aibă “ample consultări ale părților interesate pentru a se asigura că acțiunile Uniunii sunt coerente și transparente” (tratatul de la Lisabona Art. 11.3).
În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE, titlul 1), există trei tipuri diferite de competențe UE: exclusive (UE decide singură), comune (UE decide împreună cu statele membre), și de susținere (UE asistă statele membre). Pe baza acestor puteri, anumite politici sunt modelate de acte de punere aplicare, regulamente, directive, legislație sau decizii pur instituționale, fără nici un impact formal asupra legislației. În plus, există deciziile luate de Parlament, instanțe judecătorești, organisme consultative, precum Comitetul Economic și Social European ( CESE) și altele cu diferite tipuri de conducere, impact și consecințe și – nu în ultimul rând – pentru diferite niveluri de guvernare. Deși nu sunt lesne de identificat în orice moment, problemele europene contează și includ următoarele:

POLITICI UE

– Uniunea vamală;
– Stabilirea normelor privind concurența necesară funcționării pieței interne;
– Politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;
– Conservarea resurselor biologice marine în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului;
– Politica comercială comună;
– Încheierea unui acord internațional, în cazul în care încheierea sa este prevăzută într-un act legislativ.

– Piața internă;
– Politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;
– Coeziunea economică, socială și teritorială;
– Agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice marine;
– Mediu;
– Protectia Consumatorului;
– Transport;
– Rețele transeuropene;
– Energie;
– Spațiu de libertate, securitate și justiție;
– Obiectivele comune de securitate în domeniul sănătății publice, pentru aspectele definite în prezentul tratat;
– Cercetare, dezvoltare tehnologică și spațiu.

– Politici economice;
– Politici pentru ocuparea forței de muncă;
– Politici sociale;
– Protecția și îmbunătățirea sănătății umane;
– Industrie;
– Cultură;
– Turism;
– Educație, formare profesională, tineret și sport;
– Protecție civilă;
– Cooperare administrativă.

De când Uniunea Europeană și-a propus să fie mai mult decât un alt organism interguvernamental, care, funcționând după modelul guvernelor naționale, să ia decizii în spatele ușilor închise, au fost prezentate diverse propuneri de instrumente participative și au fost introduse mecanisme practice pentru a face din cetățenia activă a UE și conceptul democrației participative la nivel transnațional mai mult decât o idee bună: practica de zi cu zi. Deci, atunci când dorești să te implici ca cetățean al UE și să aduci la nivelul transnațional propria idee / preocupare / propunere, te rugăm să evaluezi cu atenție instrumentele participative disponibile. Iată care sunt cele mai importante, la această dată:

(dați click pe fiecare instrument pentru detalii)

INSTRUMENTE PENTRU O CETATENIE EUROPEANA ACTIVA

Dacă nu sunteți mulțumit/ă de o măsură legată de UE, puteți depune o plângere oficială la Ombudsmanul European, care vă oferă un formular on-line în cele 24 de limbi oficiale ale tratatului. Important: acest canal este deschis, nu numai pentru cetățenii UE, ci pentru toți rezidenții din Uniunea Europeană, inclusiv pentru mediul de afaceri, asociații și alte organisme înregistrate în UE.
Web: http://www.ombudsman.europa.eu

Dacă tu, ca cetățean al UE sau reprezentant al unei întreprinderi, te confrunți cu obstacole într-o altă țară UE pentru că o autoritate publică nu face ceea ce este necesar în conformitate cu legislația UE, … atunci poți apela la SOLVIT, mecanism pentru soluționarea problemelor oferit de Comisia Europeană. Acest serviciu online în 24 de limbi se ocupă de probleme ce conțin un element transfrontalier care a avut loc ca urmare a aplicării necorespunzătoare a dreptului comunitar de către Autoritățile publice din statele membre ale UE.

Web: http://ec.europa.eu/solvit

Dacă aveți o problemă legată de drepturile dumneavoastră în calitate de consumator sau doriți să fiți despăgubit pentru daune, ar trebui să apelați la serviciile Rețelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-net). Centrele au rolul de a vă sprijini în abordarea problemelor cauzate de produse sau servicii defectuoase, provenind din oricare dintre cele 30 de țări ( EU28 plus Norvegia și Islanda )

Web: http://ec.europa.eu/consumers

EEC Romania http://www.eccromania.ro/

În plus față de canale oficiale, toate instituțiile, organismele și agențiile UE folosesc canalele social media pentru a informa, consulta, discuta și pentru a interacționa cu cetățenii UE și alte persoane interesate de temele UE. Pentru o imagine de ansamblu a canalelor disponibile, accesează:
Web: http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions/

Reprezentanța Comisiei Europene în România
Facebook Reprezentanța Comisiei Europene în România
Rețeaua Centrelor Europe Direct România 

Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă sau a unor oportunități educaționale în întreaga Europă, există un serviciu în toate limbile oficiale ale UE numit EURES, portalul mobilității europene pentru ocupare, care oferă instrumente, atât pentru locuri de muncă, cât și pentru angajatori (în primăvara anului 2015 au fost publicate peste 161 000 de posturi vacante și au fost depuse 142 000 de CV-uri )
Web: http://ec.europa.eu/eures

Programul Erasmus+ va oferi în perioada 2014-2020 burse pentru 120.000 de români care doresc să studieze sau să urmeze cursuri de formare ori voluntariat în străinătate, România urmând să primească anual aprox. 50 milioane euro. Programul Erasmus+ acordă sprijin celor mai vulnerabili tineri, inclusiv tinerilor care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează un program educaţional sau de formare. Oferind oportunităţi de mobilitate pentru învăţare non-formală, de exemplu prin intermediul Serviciului european de voluntariat, Erasmus+ va permite tinerilor să-şi întărească încrederea în sine, îi va ajuta să-şi găsească drumul în viaţă şi, cel mai important, le va consolida competenţele.

Există mai multe instituții ale UE menite să ajute cetățenii să-și facă auzită vocea la nivelul uniunii. Aceste instituții includ Parlamentul European (și Membrii care te reprezintă în Parlamentului European), Comitetul Economic și Social European (CESE) și Comitetul Regiunilor. Pentru o imagine de ansamblu, vizitează
Web: http://ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks
În plus, acțiunea publică indirectă este disponibilă și prin intermediul organizațiilor societății civile active în domeniul problematicilor UE sau a partidelor politice, la nivel local, regional și național.

Consultare publică

Când pregătește o nouă politică sau schimbarea unei anumite politici, Comisia Europeană lansează de foarte multe ori o consultare publică cu privire la problema în cauză. Aceasta este o mare ocazie pentru a vă exprima punctul de vedere într-o fază de început a procesului oficial. Vă puteți înregistra pentru a fi notificat atunci când este lansată o consultare pe o temă care vă interesează.
Web: http://ec.europa.eu/yourvoice

VOCEA TA

Vocea ta în Europa este punctul unic de acces al Comisiei Europene la o serie de consultări și modalități prin care puteți transmite părerile dumneavoastră în legătură cu politicile UE, pe tot parcursul evoluției acestora. Participă la Consultările în curs.

AGENDA DIGITALA 2020

Deseori, Comisia Europeană se consultă cu părțile interesate cu privire la o serie de subiecte. Pe această pagină găsiți informații detaliate despre diferite consultări, inclusiv cele legate de strategia pentru piața unică digitală.

CLIMATE ACTION

Consultările publice vă permit să vă exprimați punctele de vedere cu privire la aspectele esențiale ale evaluărilor impactului în cazul propunerilor Comisiei aflate în curs de elaborare, precum și ale evaluărilor și verificărilor adecvării, în cazul politicilor existente. Consultări publice sunt disponibile, în general, pe o perioadă de cel puțin 12 săptămâni.

Petiție adresată Parlamentului European

Dreptul de a adresa petiții este unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni: orice cetățean, acționând individual sau împreună cu alti cetățeni, poate, în orice moment, să își exercite dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, în conformitate cu articolul 227 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Important: acest drept include toți rezidenții UE, precum și asociațiile și companiile cu sediul în cadrul Uniunii. Petiția poate prezenta o cerere individuală, o plângere sau o observație cu privire la aplicarea legislației UE, sau un apel la Parlamentul European să adopte o poziție cu privire la o chestiune specifică.
Web: europarl.europa.eu/petitions/ro

O iniţiativa cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 28. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari. Normele şi procedurile care reglementează iniţiativa cetăţenească sunt prezentate într-un regulament al UE, adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene în februarie 2011.
Web: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

Inițiativa cetățenească europeană

ICE europeană oferă unui număr de un milion de cetăţeni ai UE posibilitatea de a participa direct la elaborarea politicilor UE, solicitându-i Comisiei Europene să facă o propunere legislativă. Accesează pagina Inițiativelor deschise

Picture of young community workers with european union flags