Drumuri europene mai sigure prin schimbul de informații transfrontalier | Participă la consultarea publică pentru șoferi europeni

traffic-signs-eu

Încurajarea participanților la trafic să respecte normele de bază în ceea ce privește siguranța rutieră este un element esențial. Pentru respectarea legii, urmărirea și pedepsirea infracțiunilor sunt necesare. Controalele ar trebui să fie sistematice, iar sancțiunile ar trebui să fie eficiente și aplicate tuturor infractorilor, nu numai rezidenților. Scopul acestei consultări este de a realiza o evaluare a eficacității normelor în vigoare și a relevanței domeniului lor de aplicare. În funcție de rezultate, Comisia poate face propuneri cu privire la o serie de aspecte, inclusiv în ce privește evaluarea impactului.

Directiva Uniunii Europene oferă acces la date privind înmatricularea vehiculelor, cu scopul identificării infractorilor nerezidenți. Deschisă la finele anului trecut, o consultare publică stă la dispoziția tuturor cetățenilor pînă în 19 februarie. Chestionarul la care suntem invitați să răspundem cuprinde întrebări de genul: Ce credeți despre sancționarea șoferilor rezidenți, în comparație cu cei ne-rezidenti, în cazul încălcării regulilor de trafic rutier? Cum evaluați calitatea informării oferite de autoritățile țărilor prin care tranzitați? Ați primit vreodată o cerere de plată a unei amenzi din partea unui alt stat al UE? Daca da, ați plătit amenda?

Directiva cu privire la schimbul de informații transfrontalier urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție pentru toți conducătorii auto din UE, prin facilitarea schimbului transfrontalier de informații privind șoferii nerezidenți. În cuvinte simple, directiva contribuie la identificarea conducătorilor auto care au comis infracțiuni legate de siguranța rutieră , cu un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru decât statul membru în care a avut loc infracțiunea.

Pe baza studiilor și a chestionarelor completate, Comisia va prezenta la finele acestui an un raport în care va evalua:
• eficacitatea Directivei privind reducerea numărului de decese pe drumurile europene,
• aplicația electronică pentru schimbul de date privind înmatricularea vehiculelor,
• necesitatea de a consolida aplicarea sancțiunilor și de a propune criterii comune privind procedurile de urmărire în cazul neplății unei sancțiuni financiare,
• necesitatea dezvoltării de standarde comune pentru echipamentele automate de verificare și pentru proceduri, pentru a asigura o mai mare convergență a aplicării normelor de trafic rutier de către statele membre.

Cetățenii, organizațiile neguvernamentale, asociațiile comerciale și companiile sunt invitate să participe la consultare, completând chestionarul într-una din limbile oficiale ale UE, disponibil on-line doar în limba engleză.

Care sunt infracțiunile rutiere acoperite de aceasta directivă?
– depășirea vitezei adminse
– neutilizarea centurii de siguranță,
– șoferul nu oprește la culoarea roșie a semaforului sau la un alt semnal de oprire obligatorie,
– conducerea sub influenta drogurilor sau a alcoolului,
– conducătorul nu poartă cască de protecție ( pentru motocicliști ),
– folosirea unei benzi interzise (cum ar fi utilizarea ilegală a unei benzi de urgență, a benzii rezervate pentru transportul public, sau a unei benzi închise pentru lucrări de drumuri),
– utilizarea ilegală de către șofer a telefonului mobil, sau a oricărui alt dispozitiv de comunicare, în timp ce conduce.

Cât de grave sunt problemele cauzate de șoferii nerezidenți?
– Șoferii nerezidenți reprezintă 5 % din traficul rutier în UE, dar ei însumează 15% din contravențiile legate de depășirea vitezei maxime admise.
– Probabilitatea ca șoferul unui autoturism înmatriculat în străinătate să comită o infractiune rutieră este de trei ori mai mare decât în cazul șoferului rezident.
– În țări precum Franța, în care tranzitul și turismul sunt mari, depășirea vitezei maxime admise comisă de nerezidenți poate ajunge la 25 % din numărul total de infracțiuni și merge până la 40-50% în timpul perioadelor foarte aglomerate ale anului.
– Acest lucru înseamnă că directiva transfrontalieră este de interes mai ales pentru țări precum Austria, Belgia, Luxemburg, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia și Spania.

Link-uri utile

DIRECTIVA (UE) 2015/413 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

Siguranta rutiera: prevenirea contraventiilor savarsite in strainatate 

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania