Europa Creativă

creative-europe-1

Europa Creativă – Programul Uniunii Europene pentru cultură și audiovizual pentru perioada 2014-2020

Europa Creativă urmăreşte promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în Europa şi consolidarea competitivităţii sectoarelor culturale şi creative. Se acordă granturi în vederea sprijinirii colaborării în reţele transfrontaliere, a parteneriatelor şi a activităţilor de învăţare reciprocă, pentru a consolida capacitatea sectoarelor de a opera în afara graniţelor ţării şi pentru a le ajuta să facă faţă provocărilor precum trecerea la era digitală, globalizarea şi fragmentarea pieţelor europene.
Europa Creativă are 3 subprograme: Media, Cultura și o componentă transversală dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale (disponibilă începând cu 2016).
Programul are un buget total de 1,46 de miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură din Bruxelles, unde se trimit și se evaluează toate aplicațiile.

Date de contact naţionale:

Biroul Europa Creativă România
Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Culturii
Adresa: Bd. Unirii, Nr. 22, Parter, Cam. 03, Sect. 3, Buc. – 030833
Telefon: +4021.316.60.61
E-mail subprogram Cultura: cultura@europa-creativa.eu
E-mail subprogram MEDIA: info@media-romania.eu
Website: www.europa-creativa.eu

Biroul Europa Creativă România – Subprogramul Cultura
Persoana de contact: Bianca Floarea- Coordonator Subprogram
E-mail: bianca.floarea@europa-creativa.eu
Website: www.europa-creativa.eu/cultura
Facebook: www.facebook.com/EuropaCreativaCultura

Biroul Europa Creativă România – Subprogramul MEDIA
Persoana de contact: Valentina Miu – Coordonator Subprogram
E-mail: valentina.miu@europa-creativa.eu
Website: www.media-romania.eu
Facebook: www.facebook.com/MediaDeskRomania