Circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură | Planul de lucru al Comisiei Europene pentru 2016

Pe 27 octombrie, la Strasbourg, Comisia Juncker a adoptat cel de al doilea program anual de lucru, ce continuă să pună accentul pe realizarea celor 10 priorități.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „În urmă cu un an, această Comisie a luat un nou start, angajându-se să își concentreze eforturile pe chestiunile de importanță majoră acolo unde cetățenii se așteaptă să vadă intervenția Uniunii Europene. Astăzi trecem la etapa următoare în direcția realizării acestor priorități politice. Pe parcursul anului viitor, vom propune măsuri suplimentare pentru gestionarea crizei refugiaților, stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice și pentru consolidarea pieței unice, aprofundarea uniunii economice și monetare, asigurarea echității fiscale, a unor standarde sociale ridicate și promovarea sustenabilității economice, sociale și a mediului. În circumstanțe excepționale, acțiuni pe măsură: cetățenii vor judeca UE în funcție de măsura în care obține rezultate în ceea ce privește provocările majore cu care se confruntă societățile noastre în prezent. Acesta este motivul pentru care facem apel la Parlamentul European și la Consiliu să stabilească prioritățile activității legislative în funcție de propunerile noastre cele mai urgente.

Programul de lucru pentru 2016 aduce 23 de inițiative-cheie legate de cele 10 priorități politice ale Comisiei, 20 de propuneri pendinte preconizate a fi retrase sau modificate și 40 de acțiuni REFIT pentru a evalua calitatea legislației UE existente. În foarte multe domenii, este necesară o abordare comună la nivel european dacă dorim să ne atingem obiectivele ambițioase de politică — un nivel ridicat de protecție a mediului, standarde ridicate de protecție socială și de ocupare a forței de muncă, securitatea energetică, o economie înfloritoare, care aduce beneficii tuturor, și o politică în materie de migrație care să reflecte valorile noastre comune.

Printre noile inițiative pe care Comisia le va prezenta în 2016 se numără:

  • inițiativa privind o mai bună gestionare a migrației și propuneri privind gestionarea frontierelor;
  • punerea în aplicare a pieței unice digitale, măsuri în continuarea strategiei privind piața unică, strategia spațială pentru Europa, precum și un plan de acțiune privind apărarea europeană;
  • o economie circulară, noi pași pentru un viitor durabil al Europei și legislația de punere în aplicare a uniunii energetice;
  • o agendă privind noi competențe pentru Europa, un nou start pentru părinții care lucrează, și un pilon al drepturilor sociale în cadrul aprofundării Uniunii economice și monetare;
  • pachetul privind impozitarea societăților și planul de acțiune privind TVA.

Comunicare privind programul de lucru al Comisiei pentru 2016:  http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf

Anexa 1 – Inițiative-cheie: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_ro.pdf

Anexa 2 – Noi acțiuni REFIT: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_ro.pdf

Anexa 3 – Priorități pentru colegiuitori: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_ro.pdf

Anexa 4 – Retrageri sau modificări preconizate:http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_ro.pdf

Anexa 5 – Lista actelor legislative abrogate:http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_ro.pdf

Anexa 6 – Acte legislative care devin aplicabile în 2016:http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_ro.pdf

Foile de parcurs pentru inițiativele publicate în programul de lucru: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_ro.htm

Sursa: Comunicat de presa

Link: Cele 10 prioritati ale Comisiei Juncker