Tag Archives: uniunea europeana

Consolidarea luptei împotriva criminalității și a terorismului: acord privind confiscarea transfrontalieră a bunurilor

La 20 iunie 2018, acordul politic provizoriu atins de către Parlamentul European și Consiliu privind propunerea Comisiei pentru un regulament al UE privind sechestrarea și confiscarea bunurilor dincolo de frontiere a fost confirmat de către statele membre. Propunerea a fost adoptată ca parte a planului de acțiune pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului și […]

Echitate în politica privind securitatea socială: care sunt condițiile în care persoanele inactive economic beneficiază de ajutoare sociale?

Comisia Europeană a prezentat pe 13 decembrie 2017 o revizuire a legislației UE privind coordonarea securității sociale ce face parte din programul de lucru al Comisiei pentru 2016 și se încadrează în eforturile Comisiei de a facilita mobilitatea forței de muncă, de a asigura condiții echitabile pentru cetățenii care se deplasează și pentru contribuabili și de […]