Timișoara: Atelier de lucru pentru tratarea solurilor contaminate cu metale grele în zona transfrontalieră România-Serbia

Decontaminarea solurilor poluate cu metale grele din cauza activităților miniere trebuie și poate fi abordată integrat, prin atragerea oamenilor de știință din mai multe domenii, alături de factorii de decizie din administrația publică și de locuitorii din zonele afectate. Universitatea Politehnica Timișoara (România) și Institutul de Minerit și Metalurgie Bor (Serbia) au lansat un proiect de creare a unei rețelei de educație și cercetare, care să acționeze pentru sporirea măsurilor de protecția mediului și utilizare durabilă a resurselor naturale în zona transfrontalieră româno-sârbă.

Joi, 26 septembrie a.c. cu începere de la ora 10:00, se va desfășura la Hotel Del Corso, Str. Mărășești nr. 10 din Timișoara, un atelier de lucru ce va aduce laolaltă experți și reprezentanți ai instituțiilor publice, capabili sa furnizeze informaţii si opinii relevante care să ajute echipa de implementare să ia decizii pentru stabilirea strategiei celei mai potrivite care să asigure realizarea obiectivelor proiectului.

Finanțarea activităților rețelei este posibilă grație proiectului „Formarea rețelei de sporire a măsurilor de protecție a mediului în domeniul poluării datorate activității miniere în zonele transfrontaliere” (“Forming of network for enhancing environmental protection from pollutants of mining cross border areas “), acronim NETMIN, eMS nr. RORS-308, în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, care asigură 85% din fondurile necesare derulării proiectului.