COSME | Apel de propuneri de proiecte – Promovarea dezvoltării durabile a turismului și a capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe

?Obiectivul general al acțiunii este de a stimula dezvoltarea turistică durabilă și capacitatea IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoștințe.

Acțiunea are ca scop:
?consolidarea cooperării transnaționale și transfrontaliere pentru a permite creșterea durabilă a IMM-urilor din turism;
?promovarea capacităților și abilităților IMM-urilor de a explora și adopta soluții viabile, ceea ce ar îmbunătăți managementul durabil și sustenabilitatea turismului în general;
?promovarea de soluții inovatoare pentru un turism durabil.

⚠️Tipuri de acțiuni finanțate: un consorțiu/rețea transnațională de părți interesate publice și private (inclusiv incubatoare de afaceri, acceleratoare și organizații de sprijin pentru afaceri care oferă sprijin de afaceri IMM-urilor și start-up-urilor care cooperează cu furnizorii de soluții durabile, centre de reciclare, centre de educație de mediu, asociații de economie socială, asociații profesionale) va acționa ca un intermediar care organizează activități specifice pentru IMM-urile din domeniul turismului din diferite țări. Consorțiul trebuie format din 5-10 membri care să provină din minimum 5 țări participante la program. Consorțiul va organiza și va oferi sprijin direct companiilor pentru a-și dezvolta capacitățile de a realiza și implementa standarde/modele/strategii durabile și circulare în serviciile și operațiunile lor, dar va facilita, de asemenea, şi cooperarea transfrontalieră/transnațională pentru a favoriza învățarea de la egal la egal la egal în ceea ce privește schimbul de cunoștințe și bune practici pentru creșterea sustenabilității turismului.

⏰Termen depunere al propunerilor de proiecte: 24 octombrie 2019 (ora 17:00 la Bruxelles).

Pentru toate datele referitoare la acest apel accesează următorul link➡️➡️➡️: http://bit.ly/COSMEProgram

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de candidatură sunt disponibile la următorul link➡️➡️➡️ APEL COSME> COS-TOURCOOP-2019-3-01:

Context:
COSME este programul de finanțare al Uniunii Europene referitor la competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii pentru perioada 2014 – 2020 cu un buget alocat de 2,3 miliarde de euro.
Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloane vertebrală a economiei UE, asigurând peste 85% din locurile de muncă noi. UE urmărește să promoveze antreprenoriatul și să îmbunătățească mediul IMM-urilor, pentru a le permite să îți atingă deplinul potențial în cadrul economiei globale de azi.

Turismul este un sector economic important în Uniunea Europeană. În 2017, contribuția totală a turismului și călătoriilor la PIB-ul UE a fost de 10,4%, acest domeniu oferind un loc de muncă pentru mai mult de 27 de milioane de oameni. Sustenabilitatea turismului este deosebit de importantă şi se referă la aspectele de mediu, economice și socio-culturale ale dezvoltării sectorului, fiind necesar să fie stabilit un echilibru adecvat între aceste trei dimensiuni pentru a garanta o creștere pe termen lung. Sustenabilitatea turismului acoperă astfel o serie de aspecte diferite, printre care: utilizarea responsabilă a resurselor naturale, impactul asupra mediului al activităților turistice (producția de deșeuri, presiunea asupra apei, pământul și biodiversitatea, etc.), utilizarea eficientă a energiei „curate”, protejarea patrimoniului cultural și păstrarea integrității naturale și culturale a destinațiilor, calitatea și durabilitatea locurilor de muncă create și respectul pentru comunitățile locale.

| Enterprise Europe Network Romania
Enterprise Europe Network – Regiunea Vest