Fondurile pentru micii fermieri intră în ultimele runde ale anului 2019

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, reamintește celor interesați perioadele de depunere a proiectelor pentru submăsurile din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, pentru care nu s-au epuizat fondurile europene alocate.

Liniile de finanțare deschise sunt:

Submăsura

 

Perioada de depunere a proiectelor conform anunțului de lansare

sM17.1 – Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor   01 aprilie 2019- 30 noiembrie 2019
sM4.2GBER MINIMIS – Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole,   17 iunie 2019 -31 decembrie 2019
sM6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici   22 iulie – 31 decembrie 2019
sM4.2a – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol   19 august 2019 – 31 ianuarie 2020
sM19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – Componenta A “Asistență tehnică pregătitoare, pentru proiectele de cooperare ale GAL-urilor selectate”   19 august 2019 – 31 ianuarie 2020
sM8.1 – Împăduriri și crearea de suprafeţe împădurite   16 septembrie 2019 – 13 decembrie 2019

 

La finalul lunii august 2019, valoarea totală a fondurilor europene pe care România le-a primit în 2019 pentru agricultură și dezvoltare rurală se ridică la suma de peste 2,70 miliarde euro (plăți directe și investiții). În perioada 2017-2019, conform comunicatului MADR, fondurile europene direcționate către fermierii români prin cele două agenții de plăți – APIA și AFIR – ajung la un total de 8,95 miliarde euro.

La nivelul AM PNDR se analizează oportunitatea lansării la finalul anului 2019 sau începutul anului viitor de noi submăsuri. Anunțurile de primire proiecte, precum și ghidurile solicitantului se vor putea accesa la adresa

https://portal.afir.info/informatii_generale_primire_proiecte_anunturi_primire_proiecte_pndr

Sursa: Comunicat de presă MADR