Scenariul unui Brexit fără acord: bilanțul pregătirilor

În perspectiva Consiliului European (articolul 50) din iunie, Comisia Europeană a făcut astăzi – în cadrul celei de a cincea comunicări privind pregătirea pentru Brexit, în special având în vedere decizia adoptată la 11 aprilie de Consiliul European (articolul 50), la cererea Regatului Unit și în acord cu acesta, de a prelungi perioada prevăzută la articolul 50 până la 31 octombrie 2019.

Având în vedere climatul de incertitudine care persistă în Regatul Unit cu privire la ratificarea Acordului de retragere – astfel cum a fost convenit cu guvernul Regatului Unit în noiembrie 2018 – și situația politică generală din această țară, scenariul unui Brexit fără acord la 1 noiembrie 2019 rămâne, chiar dacă nu este dorit de nicio parte, foarte plauzibil.

Comisia Europeană se pregătește din decembrie 2017 pentru scenariul unui Brexit fără acord. Până acum, Comisia a prezentat 19 propuneri legislative, dintre care 18 au fost adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. S-a ajuns la un acord politic cu privire la propunerea neadoptată – Regulamentul de stabilire a măsurilor de contingență privind bugetul UE pentru 2019 –, care se preconizează că va fi adoptată în mod oficial în cursul acestei luni. Comisia a adoptat, de asemenea, 63 de acte fără caracter legislativ și a publicat 93 de avize de pregătire. Având în vedere prelungirea perioadei prevăzute la articolul 50, Comisia a analizat toate aceste măsuri pentru a se asigura că își îndeplinesc în continuare obiectivele vizate. Comisia a concluzionat că nu este necesar să se aducă nicio modificare de fond măsurilor și că acestea rămân adecvate scopuluiComisia nu planifică nicio nouă măsură înainte de noua dată a retragerii.

După cum a subliniat președintele Juncker în fața Parlamentului European la 3 aprilie 2019, în cazul în care se concretizează scenariul unui Brexit fără acord, ar trebui ca Regatul Unit să abordeze trei aspecte principale legate de separare, ca o condiție prealabilă pentru începerea discuțiilor cu privire la viitoarea relație. Aceste aspecte sunt:

(1) protejarea și respectarea drepturilor cetățenilor care și-au exercitat dreptul la liberă circulație înainte de Brexit;

(2) onorarea obligațiilor financiare asumate de Regatul Unit în calitate de stat membru și

(3) păstrarea literei și spiritului Acordului din Vinerea Mare și menținerea păcii pe insula Irlanda, precum și a integrității pieței interne.

Comunicarea prezentată la 12 iunie se axează pe domeniile în care este necesară o vigilență permanentă și deosebită în următoarele luni:

  • Drepturile de ședere și în materie de securitate socială ale cetățenilor
  • Medicamentele, dispozitivele medicale și substanțele chimice
  • Aspectele vamale, impozitarea indirectă și posturile de inspecție la frontieră
  • Transporturile
  • Activitățile de pescuit
  • Serviciile financiare

Pentru informații suplimentare: ce trebuie să fac în cazul scenariului unui Brexit fără acord?

Pentru a afla mai multe despre modul în care se pot pregăti pentru scenariul unui Brexit fără acord, cetățenii UE pot adresa serviciului Europe Direct orice întrebare pe această temă. Telefonați gratuit la numărul 00 800 6 7 8 9 10 11, de oriunde din UE și în orice limbă oficială a UE.

Link-uri utile:

– Site-ul web al Comisiei Europene dedicat măsurilor de pregătire

Sursa: Comunicat de presă al CE – Scenariul unui Brexit fără acord: Comisia Europeană face bilanțul pregătirilor făcute pentru Brexit în perspectiva Consiliului European (articolul 50) din iunie