Programul #RoCultura: 16 milioane EUR pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

👉Lansare apel de proiecte – Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice:
 
🏰Programul RO-CULTURA este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 și vizează consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.
 
Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu.
 
Cel puțin 30% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul prezentului apel de proiecte va fi acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele Donatoare.
 
Bugetul prezentului apel de proiecte este de 16.000.000 Euro.
 
Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 200.000 Euro și 2.000.000 Euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
 
Data de lansare a cererii de proiecte: 05.06.2019. 
Data limită de depunere a proiectelor: 07.10.2019, ora 23:59.
 

Solicitanții eligibili: instituții publice, unități administrativ-teritoriale, organizații neguvernamentale, societăți comerciale sau societăți cooperative.

Parteneri de proiect eligibili din România: organizații neguvernamentale, societăți comerciale, societăți cooperative, instituții publice de cultură.

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.

 
#RoCultura Programul RO-Cultura #ApelProiecte #FinanțareSEE
 
Ghidul solicitantului și anexele aferente au fost aprobate prin OMCIN 2545/05.06.2019, și pot fi accesate pe pagina oficială a programului RO-CULTURA: