Publicarea raportului privind situatia sociala si a ocuparii fortei de munca in UE

forta_de_muncaDupă cinci ani de criză economică și după o revenire a recesiunii în 2012, șomajul atinge noi cote maxime pentru ultimii aproape douăzeci de ani, veniturile gospodăriilor se diminuează și riscurile de sărăcie sau de excluziune sunt în creștere, în special în statele membre din sudul și estul Europei, conform ediției din 2012 a analizei „Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa”. Impactul crizei asupra situației sociale a devenit acum mai acut, ca urmare a atenuării efectelor de protecție exercitate inițial de diminuarea veniturilor fiscale și de creșterea nivelului cheltuielilor pentru prestațiile sociale (așa-numiții „stabilizatori automați”). Se conturează un nou decalaj între țările care par a fi blocate într-o spirală descendentă marcată de scăderea producției, de creșterea rapidă a ratei șomajului și de erodarea veniturilor disponibile, pe de o parte, și cele care până acum au făcut dovada unei bune reziliențe sau, cel puțin, a unei minime reziliențe, pe de altă parte. În țările din această a doua categorie se constată tendințe către o mai bună funcționare a piețelor muncii și către o situație mai solidă a sistemelor de protecție socială.

„2012 a fost încă un an foarte defavorabil pentru Europa din punct de vedere al șomajului și al situației sociale în curs de deteriorare”, a precizat comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, László Andor. „Însă, în urma analizei pe care am desfășurat-o, am constatat că, prin intermediul unor reforme adecvate ale pieței forței de muncă și prin îmbunătățirea organizării sistemelor de protecție socială, se poate spori reziliența statelor membre la șocurile economice și facilita o ieșire mai rapidă din criză. În plus, o îmbunătățire consistentă la nivel socioeconomic în Europa în 2013 este puțin probabilă dacă nu se înregistrează, concomitent, progrese mai mari în sensul soluționării în mod credibil a crizei monedei euro, al identificării de resurse pentru investițiile atât de necesare, inclusiv în planul competențelor, capacității de inserție profesională și incluziunii sociale ale populației și al utilizării instrumentelor de finanțare în sprijinul economiei reale.”

Disparități mai pronunțate în zona euro

Rata medie a șomajului în UE a crescut până la aproape 11 %. Raportul confirmă un nou model al disparității, care plasează într-un contrast foarte evident partea de nord cu cea de sud ale zonei euro. Decalajul între ratele șomajului înregistrate în aceste două zone a fost de 3,5 puncte în 2000, a scăzut la zero în 2007, dar apoi s-a adâncit rapid la 7,5 puncte în 2011. Disparitățile din afara zonei euro, deși, la rândul lor, în creștere, sunt în mod semnificativ mai mici. Această tendință îngrijorătoare indică o nevoie urgentă de a identifica mecanisme mai eficiente de stabilizare macroeconomică, după cum reiese și din dezbaterea în curs cu privire la  o uniune economică și monetară profundă și veritabilă. Analiza arată, de asemenea, că în statele membre care au pus în aplicare reforme substanțiale în scopul de a-și dinamiza piețele muncii s‑a menținut o mult mai mare probabilitate ca șomerii să își găsească un nou loc de muncă, inclusiv în perioada crizei. Comisia încurajează astfel de reforme în cadrul Pachetului privind ocuparea forței de muncă din aprilie 2012 și al Analizei anuale a creșterii 2013, acestea urmând a fi examinate în detaliu în cadrul semestrului european 2013 și al recomandărilor adresate fiecărui stat membru în acest context.

Sursa: Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene

 

Leave a Reply