Proiecte europene in valoare de peste 1 miliard de euro in Regiunea Vest, prin Regio-POR 2014-2020

Consiliul pentru Dezvoltare Regională (CDR) Vest s-a întrunit astăzi, 5 februarie 2020, la Deva, la sediul Consiliului Județean Hunedoara, pentru a discuta despre investițiile cu finanțare europeană din Regiunea Vestviitoarea perioadă de programare 2021-2027 și ce va aduce ea nou, precum și alte subiecte de interes.

În Regiunea Vest au fost contractate sau se află în curs de contractare, prin Regio-POR 2014-2020, 557 de proiecte, în valoare totală de 1,06 miliarde euro, din care 807 milioane euro finanțare nerambursabilă.

Membrii CDR Vest au fost informați cu privire la aprobarea de către Guvern a supracontractării proiectelor aflate în rezervă pe mai multe axe prioritare.

În total, Regiunea Vest va beneficia de o alocare suplimentară de fonduri în valoare de aproape 500 de milioane de euro, în plus față de alocarea financiară inițială.

Informare privind proiectele depuse la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020

Situaţie valabilă la data de 31 Ianuarie 2020

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din perioada de programare 2014-2020 elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană, fiind finanţat din unul din Fondurile Europene Structurale și de Investiții ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015, continuă sa finanțeze investițiile pe care le-a sprijinit și în perioada 2007-2013: dezvoltare urbană, infrastructură socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri județene, turism, patrimoniu cultural, reabilitări termice de blocuri, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: transport public urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităților dezavantajate, entități de transfer tehnologic.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este structurat în 15 axe prioritare, după cum urmează:

 1. Promovarea transferului tehnologic
 2. Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
 3. Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
 4. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
 5. Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
 7. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
 8. Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale
 9. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
 11. Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
 12. Asistenţă tehnică
 13. Regenerare urbană orașe mici și mijlocii
 14. Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență
 15. Inițiativa pentru IMM-uri

Stadiul POR 2014-2020 – Proiecte depuse

 

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), gestionată de ADR Vest, este de 653,03 milioane euro din care 643,65 milioane euro reprezintă fondurile nerambursabilă (FEDR și buget de stat), conform realocare aprobată de CMPOR în ianuarie 2020.

Ca urmare a demersurilor realizate prin Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ROREG), Guvernul României a aprobat supracontractarea la nivelul Regiunii Vest a unui număr de 90 de proiecte, aflate în prezent în rezervă, cu o valoare a finanțării nerambursabile de 223,80 milioane euro.

În cadrul apelurilor lansate până la data de 31.01.2020, în Regiunea Vest, au fost depuse 1350 proiecte, având o valoare totală de 1.888,31 milioane euro și 1.508,14 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

Dintre acestea:

 • 525 proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 1.044,61 milioane euro și 794,85 milioane euro* valoarea finanțării nerambursabile;
 • 32 proiecte au fost transmise la AMPOR, în vederea finalizării etapei de contractare, având o valoare totală de 18,35 milioane euro și 12,30 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 293 proiecte se află în evaluare/precontractare, având o valoare totală de 104,68 milioane euro și 60,67 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 102 proiecte se află în rezervă, având o valoare totală de 423,64 milioane euro și 399,46 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile; ca urmare a supracontractării proiectelor aflate în listele de rezervă de pe axele 3 (PI 3.1.C), 4, 10 și 13, 90 din proiectele aflate în rezervă, în valoare nerambursabilă de 223,80 milioane euro urmează a intra în procesul de evaluare și selecție în vederea contractării;
 • 398 proiecte sunt respinse/retrase/reziliate având o valoare totală de 297,03 milioane euro și 240,86 milioane euro valoarea finanțării nerambursabilă.

*Valoarea proiectelor contractate, va crește cu 41,48 milioane euro, ca urmare a acoperirii din supracontractarea aprobată a valorii pe care solicitanții și-au asumat-o contribuție proprie la valoarea eligibilă a proiectelor, în vederea încadrării în alocările inițiale (valabil pentru PI 3.1.C, PI 4.1, PI 4.3, PI 4.4, PI 4.5).

 

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:

Axa

prioritară

1

Promovarea transferului tehnologic

Prioritatea de investiții 1.1.A: Entități de inovare și transfer tehnologic

·        Alocarea financiară: 4,06 milioane euro

·         Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,54 milioane euro

·         Contractate: 2 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,81 milioane euro

·         În contractare la AMPOR: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,16 milioane euro 

·         Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,57 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și în contractare la AMPOR reprezintă 48,52% din alocarea financiară regională.

În data de 20.04.2019 apelul de proiecte POR/2018/1/1.1.A/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 1.1.C: Parteneriate IMM și ITT

·        Alocarea financiară: 7,98 milioane euro

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,72 milioane euro

·         Retrase/respinse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 0,72 milioane euro

În data de 25.08.2018 apelul de proiecte  POR/2017/1/1.1.C./1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

În intervalul 07.01.2020 – 15.01.2020 a fost lansat în consultare publică ghidul pentru apelul POR/2019/1/1.1.C/2. În perioada următoare se va lansa un nou apel de proiecte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

2

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea de investiții 2.1: Microîntreprinderi

·        Alocarea financiară regională: 41,40 milioane euro

Apelul 1

·        Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte: 27,56 milioane euro

·         Total depuse: 364 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 53,32 milioane euro

·         Contractate: 200 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 29,73 milioane euro din care:

·         Respinse/retrase/reziliate: 164 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 23,59 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 107,87% din alocarea financiară regională aferentă apelului 1.

În data de 04.05.2017 apelul de proiecte 2.1.A/2016 Microîntreprinderi a fost închis.

Apelul 2

·        Alocarea financiară lansată în cadrul celui de al doilea apel de proiecte: 10,77 milioane euro

·        Alocare financiară actuală: 24,62 milioane euro

(Alocarea inițială a fost suplimentată prin transferul fondurilor  de pe P.I. 2.1.B – Incubatoare de Afaceri pe P.I. 2.1.A – Microîntreprinderi)

·         Total depuse: 382 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 58,83 milioane euro

·         În evaluare/precontractare: 263 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 40,92 milioane euro

·         În contractare la AMPOR: 25 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,98 milioane euro

·         Respinse/Retrase: 94 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 13,93 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare, precontractare și în contractare la AMPOR reprezintă 182,37% din alocarea financiară aferentă celui de al doilea apel de proiecte

În data de 08.11.2019 apelul de proiecte POR/604/2/1 Microîntreprinderi a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 2.1.B: Incubatoare de afaceri

·        Alocarea financiară: 0,00 milioane euro

(Alocarea inițială de 13,85 milioane euro a fost transferată  de pe P.I. 2.1.B – Incubatoare de Afaceri pe P.I. 2.1.A – Microîntreprinderi)

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,38 milioane euro

·         Respinse/Retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,38 milioane euro

În data de 09.07.2018, apelul de proiecte  POR/2018/2.1B: Incubatoare de afaceri a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 2.2: IMM

·        Alocarea financiară regională: 84,90 milioane euro

Apelul 1

·        Alocarea financiară lansată în cadrul primului apel de proiecte: 20,36 milioane euro

·         Total depuse: 68 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 34,92 milioane euro

·         Contractate: 48 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 24,57 milioane euro

·         Respinse/retrase/reziliate: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 10,35 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 120,68% din alocarea financiară regională aferentă apelului 1.

În data de 30.08.2017, apelul de proiecte POR/102/2/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Apelul 2

·        Alocarea financiară lansată în cadrul celui de al doilea apel de proiecte: 36,60 milioane euro

·         Total depuse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,75 milioane euro

·         În evaluare: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 19,75 milioane euro

Valoarea proiectelor aflate în evaluare/precontractare reprezintă 53,96% din alocarea financiară regională aferentă Apelului 2.

Cererile de finanțare se pot depune în perioada 24.12.2019, ora 12:00 – 24.03.2020, ora 12:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale

Apelul 1 + Apelul 2

·        Alocarea financiară 30,74 milioane euro

·         Total depuse: 95 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 40,23 milioane euro

·         Contractate (în implementare/finalizate): 65 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,45 milioane euro

·         Respinse: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 9,78 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 99,06% din alocarea financiară regională.

În data de 28.02.2018, apelul 2 de proiecte  POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale – Panouri fotovoltaice

Apel dedicat Administrației Fondului pentru Mediu

·        Alocarea financiară regională: 12,64 milioane euro

·        Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,55 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 12,55 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 99,29% din alocarea financiară regională.

În data de 14.09.2019, apelul de proiecte POR/2019/3/3.1/A/ “SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea B. Clădiri publice

·        Alocarea financiară: 39,56 milioane euro

·         Total depuse: 73 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 77,30 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 44 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 49,92 milioane euro

·         Respinse/retrase: 29 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,38 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 126,19% din alocarea financiară regională.

În data de 04.10.2017, apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1  a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea C. Iluminat public

·        Alocarea financiară: 9,41 milioane euro

·         Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 42,81 milioane euro.

·         Contractate: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,25 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate este suplimentată cu 1,37 milioane euro. Această diferență a fost suportată până în prezent de către beneficiarii proiectelor care nu s-au incadrat integral în alocarea financiară și reprezintă necesar de acoperit.

·         În contractare la AMPOR: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,56 milioane euro

·         Rezerve care se pot contracta: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,98 milioane euro

·         Respinse/retrase: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,02 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 278,00% din alocarea financiară regională.

În data de 18.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană

Apel Regional

·        Alocarea financiară: 37,04 milioane euro

·        Total depuse: 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 58,91 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 58,91 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 159,04% din alocarea financiară regională.

În data de 21.06.2018, apelul de proiecte  POR/2017/3/3.2/1/7 Regiuni a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel proiecte nefinalizate

·        Total depuse: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,41 milioane euro.

·         Contractate: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,41 milioane euro.

În data de 15.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/3/3.2/2/7 Regiuni/proiecte nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel MDRAP în parteneriat cu UAT

·         Total depuse: 1 proiect  cu o valoare nerambursabilă de 4,35 milioane euro

·         Contractate: 1 proiect  cu o valoare nerambursabilă de 4,35 milioane euro

Notă: Proiectul a fost depus și evaluat la ADR București  – Ilfov.

În data de 30.08.2019, apelul de proiecte   POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/În parteneriat a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

4

Dezvoltare urbană durabilă

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană

·        Alocarea financiară regională: 122,13 milioane euro

·         Total depuse: 20 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 238,33 milioane euro

·         Contractate: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 121,47 milioane euro.  

Valoarea proiectelor contractate este suplimentată cu 24,46 milioane euro. Această diferență a fost suportată până în prezent de către beneficiarii proiectelor care nu s-au incadrat integral în alocarea financiară și reprezintă necesar de acoperit.

·         Rezerve care se pot contracta: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 54,68 milioane de euro

·         În rezervă: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 62,18 milioane de euro

Valoarea proiectelor depuse (fără respinse) reprezintă 215,17% din alocarea financiară regională.

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 164,26% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte   POR/2017/4/4.1/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană – Apel proiecte nefinalizate

·        Total depuse: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,75 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 10,10 milioane de euro

·         Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 8,65 milioane euro

În data de 09.10.2018, apelul de proiecte  POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.1: Mobilitate urbană – MDRAP în parteneriat cu UAT

·        Total depuse: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă aferentă regiunii Vest de 54,75 milioane euro

·        Contractate: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă aferentă regiunii Vest de 54,75 milioane euro

Notă: Proiectele au fost depuse și evaluate la ADR București – Ilfov.

În data de 28.06.2019, apelul de proiecte POR/2018/4/4.1/3 în parteneriat a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.2: Revitalizare urbană terenuri degradate

·        Alocarea financiară regională: 5,86 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 5,82 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,82 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 99,32% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/2017/4/4.2/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.3: Regenerare comunități defavorizate

·        Alocarea financiară: 10,70 milioane euro

·         Total depuse: 6 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 6,04 milioane euro

·         Contractate: 5 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 5,81 milioane euro

·         În contractare la AMPOR: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,23 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate/ în contractare este suplimentată cu 7,77 milioane euro. Această diferență a fost suportată până în prezent de către beneficiarii proiectelor care nu s-au încadrat integral în alocarea financiară și reprezintă necesar de acoperit.

Valoarea proiectelor depuse (fără respinse), reprezintă 129,07% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/2017/4/4.3/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.4: Învățământ antepreșcolar și preșcolar (Creșe și grădinițe)

·        Alocarea financiară regională: 3,65 milioane euro

·         Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,09 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,18 milioane de euro.

Valoarea proiectelor contractate este suplimentată cu 0,38 milioane euro. Această diferență a fost suportată până în prezent de către beneficiarii proiectelor care nu s-au incadrat integral în alocarea financiară și reprezintă necesar de acoperit.

·         Rezerve care se pot contracta: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,91 milioane de euro

Valoarea proiectelor depuse (fără respinse), reprezintă 177,26% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/4/2017/4.4/4.4/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 4.5: Învăţământ profesional şi tehnic (Licee tehnologice și școli profesionale)

·        Alocarea financiară regională: 8,03 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte,  cu o valoare nerambursabilă de 2,67 milioane euro

·         Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,67 milioane de euro

Valoarea proiectelor contractate este suplimentată cu 7,50 milioane euro. Această diferență a fost suportată până în prezent de către beneficiarii proiectelor care nu s-au incadrat integral în alocarea financiară și reprezintă necesar de acoperit.

Valoarea proiectelor depuse (fără respinse), reprezintă 126,65% din alocarea financiară regională.

În data de 29.03.2019, apelul de proiecte    POR/4/2017/4.4/4.5/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 32,47 milioane euro

·         Total depuse: 33 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 90,88 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 21 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 55,13 milioane euro

·         Respinse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 35,75 milioane euro.

În data de 16.07.2018, apelul de proiecte  POR/2018/5/5.1/4 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel de proiecte nefinalizate

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,47 milioane euro

·         Contractate (finalizate): 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 4,47 milioane euro

În data de 16.07.2018, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7  a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 183,55% din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 8,15 milioane euro

·         Total depuse: 18 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,03 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 7 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 9,94 milioane euro

·         Respinse: 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,09 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 121,96% din alocarea financiară regională.

În data de 15.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/5/5.2/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională

Apelul 1 + Apelul 2 + Apelul 3

·         Alocarea financiară regională: 84,82 milioane euro

·         Total depuse: 19 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 285,07 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 9 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 137,21 milioane euro

·         În rezervă: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 113,48 milioane euro

·        Retrase: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 34,38 milioane euro

În data de 02.10.2018  apelul de proiecte  POR 2018/6/6.1/4 VEST a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel proiecte nefinalizate

·         Total depuse: 6 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,53 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 6 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 18,53 milioane euro

În data de 16.07.2017 apelul de proiecte  POR 2018/6/6.1/ 5 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Valoarea proiectelor depuse (fără respinse), în cadrul celor trei apeluri de proiecte și în cadrul apelului pentru proiecte nefinalizate reprezintă 317,40% din alocarea financiară regională.

Valoarea proiectelor contractate, în cadrul celor trei apeluri de proiecte și în cadrul apelului pentru proiecte nefinalizate reprezintă 183,61% din alocarea financiară regională.

 

Axa

prioritară

7

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1: Turism

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 8,25 milioane euro

·         Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,94 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 8,15 milioane euro

·         Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,79 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 98,79% din alocarea financiară regională.

În data de 21.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/7/7.1/2 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1 Operațiunea A Ambulatorii

·         Alocarea financiară regională: 19,33 milioane euro

Apel regional

·         Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 20,17 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 20,17 milioane euro.

În data de 21.12.2018 apelul de proiecte    POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7 Regiuni fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel proiecte nefinalizate

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,28 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 6,28 milioane euro

În data de 07.09.2018 apelul de proiecte   POR/2018/8/8.1/8.1A/1/7Regiuni-Nefinalizate fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Valoarea proiectelor contractate din cadrul apelului 1 și a apelului pentru proiecte nefinalizate reprezintă 136,83% din alocarea financiară regională.

Prioritatea de investiții 8.1., Obiectiv Specific 8.2. Operațiunea B Unități de primiri urgențe

·        Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 100,59 milioane euro

Apel național

·        Total depuse: 5 proiecte, cu o valoare nerambursabila de 6,98 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 5 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 6,98 milioane euro

În data de 18.04.2018 apelul de proiecte  P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7 regiuni a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Apel proiecte nefinalizate

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 16,98 milioane euro

·        Contractate (în implementare/finalizate): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 16,98 milioane euro

În data de 07.09.2018 apelul de proiecte   P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/7Regiuni-Nefinalizate a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia

Prioritatea de investiții 8.2., Obiectiv Specific 8.2. Ambulanțe

·         Alocarea financiară națională: 94,91 milioane euro

·         Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 9,79 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 9,79 milioane euro

În data de 31.08.2018 apelul de proiecte    P.O.R./2018/8/8.1/8.2/1-Ambulanţe a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.A.  Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Persoane vârstnice.

Apelul 1 + Apelul 2

·         Alocarea financiară regională: 3,15 milioane euro

·         Total depuse: 14 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,09 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 10 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 5,82 milioane euro

·        Respinse/retrase: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,27 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate reprezintă 184,76% din alocarea financiară regională.

În data de 03.12.2018 apelul de proiecte     P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup vulnerabil: persoane vârstnice a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.B. Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Persoane cu dizabilităţi.

·         Alocarea financiară (pentru cele 7 Regiuni): 16,32 milioane euro

·         Total depuse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,93 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,73 milioane euro

·        Respinse/retrase: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,20 milioane euro

În data de 20.04.2018 apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1 Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3.C.  Infrastructură socială, Grupul vulnerabil – Copii   

Apelul 1 + apelul 2

·         Alocarea financiară (pentru cele 7 regiuni): 73,40 milioane euro

·         Total depuse: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,60 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 3,64 milioane euro

·        Respinse: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 1,96 milioane euro

În data de 01.07.2019 apelul de proiecte POR/2019/8/8.1/8.3/c/2 grup vulnerabil: copii a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia

 

 

Axa

prioritară

9

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității

·         Alocarea financiară națională: 74,32 milioane euro (FEDR+BS+BL, conform alocare CMPOR octombrie 2019)

·         Total depuse: 0 proiecte

Apelul se adresează beneficiarilor care dețin Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman POCU – 2014-2020.

Apelul de proiecte a fost deschis în data de 23.10.2019.

Termen limită depunere proiecte:

·         Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI 31.12.2021

·         Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi – 01.06.2020

 

Axa

prioritară

10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

 

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.1.a. Învăţământ antepreşcolar şi preşcolar (Creșe și grădinițe)

·         Alocarea financiară regională: 5,24 milioane euro

·         Total depuse: 12 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 6,02 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 11 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,77 milioane euro

·         Respinse: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 0,25 milioane euro

Valoarea proiectelor contractatereprezintă 110,11% din alocarea financiară regională.

În data de 05.07.2018 apelul de proiecte   POR/2017/10/10.1/10.1a/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.1.b. Învăţământ obligatoriu (Școli, clase I-VIII)

·         Alocarea financiară regională: 8,87 milioane euro

·         Total depuse: 45 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 69,42 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 8 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 17,64 milioane euro

·        Rezerve care se pot contracta: 34 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 46,50 milioane euro

·        Respinse/retrase: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 5,28 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 723,11% din alocarea financiară regională .

În data de 09.07.2018 apelul de proiecte   POR/2017/10/10.1/10.1b/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1.a și 10.1.b – Apel dedicat MEN – Apel național

10.1.a – Grădinițe

·         Total depuse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 8,92 milioane euro

·        Contractate: 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 8,92 milioane euro

10.1.b – Școli

·         Total depuse: 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest

·         Contractate: 1 proiect cu implementare la nivel național, inclusiv în Regiunea Vest

În data de 25.02.2019 apelurile de proiecte    POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNI și  POR/10/2018/10/10.1b/APC/7REGIUNI au fost închise și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestora.

Prioritatea de investiții 10.1 Obiectiv Specific 10.2. Învățământ profesional și tehnic (Licee tehnologice și școli profesionale)

·         Alocarea financiară regională: 7,57 milioane euro

·         Total depuse: 10 proiecte,  cu o valoare nerambursabilă de 18,58 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 1 proiect cu o valoare nerambursabilă de 1,33 milioane euro

·         În contractare la AMPOR: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,92 milioane euro

·         Rezerve care se pot contracta: 7 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 14,33 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 245,44% din alocarea financiară regională.

În data de 10.07.2018 apelul de proiecte    POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 10.1, Obiectivul Specific 10.3   Învățământ universitar de stat

·         Alocarea financiară regională: 7,91 milioane euro

·         Total depuse: 8 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 30,02 milioane euro

·         Contractate (în implementare): 4 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 13,04 milioane euro

·         Rezerve care se pot contracta: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,23 milioane euro

·        Respinse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 8,75 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 268,90% din alocarea financiară regională.

În data de 24.07.2018 apelul de proiecte    POR/2017/10/10.1/10.3/7REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

Axa prioritară 13

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 13.1, Obiectivul Specific 13.1   Regenerare urbană orașe mici și mijlocii

·        Alocarea financiară regională: 22,41 milioane euro

·        Total depuse: 38 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 108,97 milioane euro

·        Contractate (în implementare): 5 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 18,58 milioane euro

·        În contractare la AMPOR: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,45 milioane euro

·         Rezerve care se pot contracta: 30 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 83,17 milioane euro

·        Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 4,77 milioane euro

Valoarea proiectelor contractate și care se pot contracta reprezintă 464,97% din alocarea financiară regională.

În data de 01.10.2018 apelul de proiecte     POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

*Valorile proiectelor au fost calculate, la cursul inforeuro dec.2019: 1 euro = 4,7850 lei

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte depuse în cadrul SUERD din Regiunea Vest

Până în prezent, în cadrul apelurilor de proiecte dedicate SUERD la nivelul Regiunii Vest (județul Caraș-Severin) au fost depuse 33 proiecte, valoare totală de 106,05 milioane euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 98,92 milioane euro. Dintre acestea:

 • 7 proiecte au fost contractate, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 7,89 milioane euro;
 • 24 proiecte se află în evaluare/precontractare, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 89,02 milioane euro;
 • 2 proiecte sunt respinse/retrase, având valoarea finanțării nerambursabile de 2,01 milioane euro.

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele, situaţia centralizatoare a acestora este următoarea:

 

 

 

 

 

Axa

prioritară

3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea A. Clădiri rezidențiale – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 11,41 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 3 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,02 milioane euro

În data de 15.08.2018 apelul de proiecte  POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.1: Eficiență energetică, Operațiunea B. Clădiri publice – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 34,07 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 12 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 20,38 milioane euro

·         Contractate: 2 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,60 milioane euro

·         In evaluare: 9 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 17,42 milioane euro

·         Retrase: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 1,36 milioane euro

În data de 19.08.2018 apelul de proiecte   POR/2017/3/3.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 3.2: Mobilitate urbană – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 56,53 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 21.05.2018 apelul de proiecte POR/2017/3/3.2/1/SUERD a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

 

 

 

Axa

prioritară

5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1: Patrimoniu cultural – SUERD

·         Alocarea financiară națională: 18,21 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 4 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,92 milioane euro din care:

·         Contractate: 3 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 2,27 milioane euro

·         Respinse: 1 proiect, cu o valoare nerambursabilă de 0,65 milioane euro

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte  POR/2017/5/5.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

Prioritatea de investiții 5.2: Revitalizare urbană terenuri degradate – SUERD

·         Alocarea financiară națională : 12,52 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 0 proiecte

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritatea de investiții 6.1: Infrastructură rutieră regională – SUERD

·         Alocarea financiară națională : 143,30 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 42,72 milioane euro

În data de 28.12.2017 apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

7

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Prioritatea de investiții 7.1: Turism – SUERD

·         Alocarea financiară națională: 12,39 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,02 milioane euro din care:

·         Contractate: 2 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 4,02 milioane euro

În data de 21.10.2017 apelul de proiecte POR/2017/7/7.1/SUERD/1 a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.

 

Axa

prioritară

13

Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – SUERD

Prioritatea de investiții 13.1: Regenerare urbană orașe mici și mijlocii – SUERD

·        Alocarea financiară națională: 70,72 milioane euro (realocare aprobată de CMPOR în octombrie 2019)

·         Total depuse: 10 proiecte, cu o valoare nerambursabilă de 27,86 milioane euro

În data de 01.10.2018 apelul de proiecte  POR/2018/13/13.1/1/SUERD a fost închis și nu mai pot fi depuse cereri de finanțare în cadrul acestuia.