Institutul European de Inovare și Tehnologie: Strategia pentru perioada 2021-2027

Comisia Europeană a propus o actualizare a temeiului juridic al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), precum și noua agendă strategică de inovare a acestuia pentru perioada 2021-2027.

EIT este un organism independent al UE, creat în 2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei. Propunerile adoptate astăzi vor alinia EIT la următorul program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027), care pune în aplicare angajamentul Comisiei de a stimula mai mult potențialul de inovare al Europei. Cu un buget propus de 3 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 600 de milioane EUR sau 25 % față de actuala Agendă strategică de inovare (2014-2020), EIT va finanța activități ale comunităților de cunoaștere și inovare existente și noi (CCI) și va sprijini capacitatea de inovare a 750 de instituții de învățământ superior.

„Din 2008 încoace, Institutul European de Inovare și Tehnologie a încurajat talentul și creativitatea punând accentul în special pe educație și antreprenoriat. Strategia pe care o instaurăm în prezent pentru perioada 2021-2027 ne va ajuta să ne asigurăm că toate regiunile Europei beneficiază de potențialul Institutului și va stimula și mai mult capacitatea de inovare a sectorului nostru de învățământ superior. Și sunt deosebit de mândru să anunț astăzi lansarea unei noi comunități de cunoaștere și inovare menită să sprijine inovarea în industriile culturale și creative, planificată pentru 2022.”

Tibor Navracsics, comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, responsabil pentru EIT

EIT a înființat 8 comunități de cunoaștere și inovare (CCI), iar alte două vor fi create. Acestea sprijină inovarea și spiritul antreprenorial și identificarea unor noi metode de colaborare între instituțiile de învățământ superior, institutele de cercetare și întreprinderi.

Ele acoperă următoarele domenii:

 • schimbări climatice (EIT Climate-KIC)
 • energie durabilă (EIT InnoEnergy)
 • tehnologii digitale (EIT Digital)
 • viață sănătoasă și îmbătrânire activă (EIT Health)
 • materii prime (EIT RawMaterials)
 • Food4Future (EIT Food)
 • mobilitate urbană – un transport urban inteligent, ecologic și integrat (constituită în 2018)
 • producția cu valoare adăugată – consolidarea și creșterea competitivității industriei prelucrătoare europene (constituită în 2018)

Obiective ale agendei strategice de inovare pentru perioada 2021-2027:

 1. Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare prin consolidarea rețelelor și susținând o cooperare regională orientată spre incluziune și specializare inteligentă.
 2. Stimularea capacității de inovare a învățământului superior: EIT va sprijini 750 de instituții de învățământ superior cu finanțare, expertiză și îndrumare, permițându-le să desfășoare activități economice în domeniul lor de interes.
 3. Lansarea a două noi CCI: prima, în domeniul industriilor culturale și creative, în 2022, și o alta în 2025.

Sursa: Comunicat de presă al CE Institutul European de Inovare și Tehnologie: Comisia propune strategia pentru perioada 2021-2027