Finanțare UE pentru a contribui la cercetare

cercetareFinanțarea UE anunțată astăzi va oferi granturi, fiecare în valoare de 150 000 EUR, cercetătorilor de înalt nivel pentru a crea o punte de legătură între munca lor și inovarea tranzacționabilă. Consiliul European pentru Cercetare (CEC) a publicat astăzi rezultatul ultimei runde a principalei sale scheme de finanțare „Validarea de concept”. Un total de 60 de granturi au fost acordate cercetătorilor care au primit deja granturi CEC, cele mai recente 27 de granturi fiind anunțate astăzi.

Proiectele acoperă o gamă largă de teme, cum ar fi terapiile medicamentoase inovatoare și biomateriale noi, substanțe chimice industriale mai ecologice și mai ieftine, precum și o abordare mai incluzivă pentru accesibilitatea clădirilor. Validarea de concept poate acoperi activitățile legate de finanțare, de exemplu, drepturile de proprietate intelectuală, investigarea oportunităților comerciale și de afaceri sau validarea tehnică.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Această a doua rundă de granturi «validare de concept» reprezintă o veste bună, întrucât avem nevoie să aducem mai multe dintre cele mai bune idei ale noastre pe piață în Europa. Această inițiativă ajută astfel deținătorii de granturi CEC să își valorifice inovațiile și descoperirile. Prin aceste granturi și prin finanțarea cercetării fundamentale în general, CEC contribuie la a face Europa mai competitivă în prezent și în viitor.”

Granturile sunt acordate cercetătorilor din zece țări din spațiul european de cercetare (statele membre UE și țările asociate la programul-cadru de cercetare). Bugetul total pentru această cerere de propuneri este de 10 milioane EUR. În total, 69 de propuneri au fost prezentate în octombrie 2012 pentru al doilea termen‑limită pentru această cerere de propuneri, din care au fost selectate astăzi 27 de propuneri câștigătoare. Primul termen din mai 2012 a atras 75 propuneri, care au avut ca rezultat 33 de câștigători anunțați în septembrie 2012.

Lista celor 27 de cercetători principali selectați pe țară a instituției-gazdă (în ordine alfabetică în cadrul fiecărui grup de țări)

Lista completă a tuturor cercetătorilor principali selectați pe țară a instituției-gazdă (în ordine alfabetică în cadrul fiecărui grup de țări)

Exemple de proiecte finanțate în cadrul celei de‑a doua runde a granturilor „Validarea de concept”.

Context

Consiliul European pentru Cercetare a lansat noua inițiativă de finanțare, „Validare de concept” în martie 2011, pentru a contribui la stimularea inovării. Fiecare grant poate fi in valoare de 150 000 EUR, iar bugetul total al celei de-a doua cereri de propuneri „Validare de concept” a CEC este de 10 milioane EUR. Prezenta cerere de propuneri este deschisă pentru toți cercetătorii principali care beneficiază de o finanțare CEC în curs de desfășurare sau de un grant care s-a încheiat cu mai puțin de douăsprezece luni înainte de data publicării cererii. Finanțarea este pentru o perioadă de până la un an pentru fiecare grant.

Creat în 2007 de către UE, Consiliul European pentru Cercetare este prima organizație paneuropeană de finanțare a cercetării de frontieră. Obiectivul său este de a stimula excelența științifică în Europa prin încurajarea concurenței pentru finanțare între cei mai buni și mai creativi cercetători, de orice naționalitate sau vârstă. De asemenea, CEC se străduiește să atragă în Europa cercetători din întreaga lume. CEC funcționează pe baza unei abordări „ascendente”, care lasă inițiativele la latitudinea cercetătorilor, permițându-le astfel să identifice noi oportunități în orice domeniu de cercetare. De la lansarea sa, CEC a finanțat peste 3 100 proiectele de cercetare de frontieră în întreaga Europă și a devenit „o referință”/un etalon pentru cercetarea de excelență.

 

CEC, cea mai nouă componentă a celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare al UE, dispune de un buget de 7,5 miliarde EUR pentru perioada 2007-2013. În noul program-cadru „Orizont 2020” (2014-2020), Comisia Europeană a propus o creștere considerabilă a bugetului CEC la peste 13 miliarde EUR. Aceasta se bazează pe o propunere de buget total de 80 de miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani pentru Orizont 2020.

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Leave a Reply