„Erasmus pentru tinerii antreprenori” – Cerere de propuneri de proiecte 2017, programul COSME

Direcția generală „Piața internă, Antreprenoriat și IMM-uri” din cadrul Comisiei Europene a deschis o nouă cerere de propuneri de proiecte 2017 în cadrul programului COSME 2014-2020 (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor), componenta „Erasmus pentru tinerii antreprenori”. Cererea vizează un proiect pilot care să permită transferul de cunoștințe și experiențe în afara UE. Sunt avute în vedere programe de mobilitate cu SUA, Israel și alte 3 state asiatice, respectiv Singapore, Taiwan și Coreea de Sud. 

Cererea de propuneri pune în aplicare implementarea proiectului-pilot, „ALECO (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)”, inițiat de Parlamentul European cu privire la deschiderea geografică a actualului program „Erasmus pentru tinerii antreprenori” (EYE). Scopul său este de a încuraja în continuare transferul transfrontalier de cunoștințe și experiență, cultură antreprenorială și antreprenoriatul.
Depunerea aplicațiilor se poate face până la: 30 august 2017.

Obiectivul general al cererii este de a sprijini noii antreprenori europeni sau pe cei aspiranți în faza crucială de debut, desfășurare și creștere a afacerilor lor prin colaborarea cu un antreprenor cu experiență dintr-o țară din afara Uniunii Europene. Sunt vizate, mai precis, Statele Unite ale Americii
(maximum 2 state din S.U.A.), Israel și o țară terță din Asia, selectată dintre Singapore, Taiwan și Coreea de Sud. Noii întreprinzători ar trebui să-și poată dezvolta abilitățile antreprenoriale,  perspectivele internaționale și competitivitatea. 

Obiectivele specifice sunt următoarele:
– promovarea schimbului de antreprenori din țările UE și din țări din afara Europei: SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia (selectată de către solicitant dintre Singapore, Taiwan sau Coreea de Sud);

– furnizarea de formare la locul de muncă pentru noii întreprinzători (NE) cu antreprenorii gazdă (HE) în întreprinderi mici și mijlocii în alte țări din afara UE;

– promovarea schimbului de experiență și informații între antreprenori;

– sporirea accesului pe piață și identificarea partenerilor potențiali pentru noile întreprinderi europene din SUA (maximum două state din S.U.A.), Israel și o țară terță în Asia, menționată mai sus.

Scopul acestei solicitări este selectarea unei organizații/unui consorțiu care va recruta antreprenori gazdă din SUA (maximum 2 state americane), Israel și o țară terță din Asia și va gestiona schimburile de succes ale acestora cu cel puțin 120 de noi întreprinzători din Uniunea Europeană.

Acțiunea propusă este o schemă de mobilitate unică pentru tinerii antreprenori europeni inovatori, cu o durată de la 1 până la 3 luni în țările vizate din afara UE. Acesta se va baza pe experiența dobândită în
implementarea programului Erasmus pentru tineri antreprenori (EYE). Sunt eligibilie entitățile publice responsabile pentru sau active în domeniul afacerilor economice, întreprinderilor,
sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin pentru afaceri, centre și incubatoare de start-up-uri, asociații de
întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenții de dezvoltare. 

Solicitanții care prezintă o propunere comună, ar trebui să aleagă o organizație cu rol de coordonare din rândul lor. Coordonatorul și ceilalți solicitanți trebuie să îndeplinească aceleași criterii de eligibilitate. Nu există restricții în ceea ce privește numărul partenerilor consorțiului.
Solicitanții trebuie să-și depună aplicațiile online prin Electronic Submission System (SEP).
Perioada de implementare este de maximum 24 de luni.

Activitățile ar trebui să înceapă după 1 februarie 2018.
Aplicațiile pot fi depuse în oricare limbă oficială a UE, dar o traducere în limba engleză este obligatorie.

Sursa: http://www.finantare.ro/