Raportul Comisiei Europene privind educația și formarea adulților în Europa

În 9 septembrie rețeaua Eurydice a Comisiei Europene a publicat un raport intitulat „Educația și formarea adulților în Europa: crearea de parcursuri incluzive către competențe și calificări”. 

Raportul examinează abordările actuale de promovare a învățării pe tot parcursul vieții, cu un accent deosebit pe politicile și măsurile de sprijinire a accesului adulților cu un nivel scăzut de competențe și calificări la oportunitățile de învățare. Acesta analizează 42 de sisteme de educație și formare din 37 de țări europene.

În plus față de examinarea modului în care inițiativele privind educația și formarea adulților sunt coordonate la nivel național, raportul prezintă și o cartografiere unică a programelor de educație și formare destinate adulților finanțate și cofinanțate din fonduri publice, precum și a orientărilor și măsurilor de sprijin existente pentru cei mai puțin calificați. Rețeaua Eurydice este formată din unități naționale din țările europene și este coordonată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Raportul poate fi descărcat aici.

Detalii în comunicatul de presă.