Comisia trimite Croația în fața Curții de Justiție pentru neîndeplinirea obligației de transpunere integrală a normelor UE privind auditul

Comisia Europeană a decis să trimită Croația în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de transpunere integrală în ordinea juridică internă a normelor europene în materie de audit. Aplicarea corectă și la timp a Directivei privind auditul este o etapă importantă a demersului de consolidare a legislației UE privind auditul statutar, deoarece directiva abordează o serie de deficiențe observate pe piața de audit în timpul ultimei crize.

Prin neaplicarea de către Croația a directivei, părțile interesate, precum investitorii și acționarii, nu pot actualmente beneficia de noile norme care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea auditului. Neaplicarea directivei are, de asemenea, un efect negativ asupra funcționării ordonate a piețelor naționale și a celor de la nivelul UE. Totodată, există preocupări în ceea ce privește fiabilitatea și credibilitatea cadrului național al Croației, dat fiind că nu s-au aplicat cerințele consolidate în ceea ce privește independența și obiectivitatea prevăzute de directivă.

Directiva privind auditul, care modifică Directiva anterioară privind auditul (Directiva 2006/43/CE), prevede condițiile de autorizare și de înregistrare a persoanelor care efectuează audituri statutare. De asemenea, directiva stabilește normele aplicabile persoanelor respective în ceea ce privește independența, obiectivitatea și etica profesională, precum și cadrul pentru supravegherea lor publică.

Auditul statutar reprezintă controlul situațiilor financiare prevăzut prin lege. Prin auditul statutar se certifică situațiile financiare ale întreprinderilor sau entităților publice.

Context

În iulie 2016, Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Croației să pună în aplicare directiva privind auditul. În februarie 2017, Comisia a trimis avize motivate. Până în prezent, Croația nu a dat curs avizului motivat al Comisiei.

Pentru informații suplimentare

Informații despre principalele decizii cuprinse în pachetul din iunie 2017 privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor (partea 1): MEMO/17/1577.

Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Sursa: Comunicat de presă al CE