Comisia lansează două proiecte pentru a furniza expertiză regiunilor și orașelor din România | Specializarea inteligentă

Îmbunătățirea cooperării dintre reședințele de județ din România și periferiile lor

În cadrul primului proiect, experții Comisiei și ai Băncii Mondiale vor ajuta reședințele de județ din România să dezvolte legături mai strânse cu periferiile lor și să utilizeze finanțarea UE pentru proiecte care să aducă beneficii întregii zone urbane, nu numai centrului economic principal. De exemplu, experții vor studia modul de extindere a rețelelor de transport urban sau felul în care s-ar putea îmbunătăți cooperarea în domeniul serviciilor publice pentru a le face mai accesibile. Proiectul este finanțat cu 500 000 EUR din Fondul european de dezvoltare regională. Până la sfârșitul acestui an, experții vor publica un raport cu recomandări specifice care ar trebui să ajute România la planificarea mai multor miliarde de euro alocate pentru investiții urbane și inovare regională în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027.

Regiuni mai inovatoare

În cadrul celui de al doilea proiect, un grup de experți va ajuta cele opt regiuni ale României să-și îmbunătățească capacitatea de inovare și să consolideze cooperarea dintre centrele de cercetare și întreprinderi în scopul dezvoltării de produse inovatoare pentru piață. Acest proiect este lansat în cadrul inițiativei „Catching up Regions” (inițiativa privind convergența regiunilor), care ajută regiunile cu venituri și creștere reduse să ajungă din urmă restul Uniunii Europene.

Proiectul va fi realizat până la sfârșitul anului 2020 și beneficiază de un buget de 2 milioane EUR din Fondul european de dezvoltare regională. În cadrul Programului Operațional Regional pentru perioada 2014-2020 mai sunt încă disponibile fonduri de 110 milioane EUR pentru sprijinirea activităților de cercetare legate de specializarea inteligentă și de transferul de tehnologie.

„România va beneficia, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, de resurse considerabile pentru a investi în dezvoltarea urbană durabilă. Colaborarea experților Comisiei și ai Băncii Mondiale cu autoritățile române va contribui la pregătirea terenului în vederea realizării cu succes a acestor investiții. În paralel, oferim sprijin adaptat regiunilor din România, astfel încât acestea să-și poată capitaliza activele, să coopereze între ele și să devină mai inovatoare.”

Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și negocieri privind extinderea și pentru politica regională

Specializarea inteligentă

Din 2011, Comisia Europeană oferă consultanță către autoritățile regionale și naționale cu privire la modul de dezvoltare, implementează strategiile lor de specializare inteligentă prin mecanismul numit „Platforma inteligentă de specializare”. Această platformă facilitează învățarea reciprocă, colectarea datelor, analize și oportunități de networking pentru aproximativ 170 de regiuni europene și 18 guverne naționale.

Date-cheie

  • Au fost dezvoltate peste 120 de strategii de specializare inteligentă
  • Peste 67 de miliarde EUR disponibile pentru a sprijini aceste strategii, prin Fondurile structurale și de investiții ale UE și prin finanțări naționale / regionale.
  • Realizări până în 2020: aducerea pe piață a 15.000 de produse noi, crearea a 140.000 de noi start-up-uri și 350.000 de noi locuri de muncă.

TRANSFORMAREA IDEILOR ÎN SUCCES ECONOMIC (ROMÂNIA – Regiunea Vest)

În regiunea Vest, strategia de specializare inteligentă subliniază rolul major al incubatoarelor și al altor structuri de sprijin pentru afaceri în îmbunătățirea  antreprenoriatului și inovației în companiile din sectorul digital – domeniu în care regiunea păstrează un avantaj competitiv. Fondul european de dezvoltare regională a susținut reconversia unei zone industriale în descompunere într-un centru care încurajează dezvoltarea digitală și creativitatea. În Timișoara a fost creat un incubator pentru start-up-uri, dedicat tinerilor absolvenți care doresc să înceapă o afacere în domeniul tehnologiilor digitale. Prin acest proiect integrat în industria IT, tinerii antreprenorii primesc suport logistic, precum și servicii de consultanță și contabilitate.  

Link-uri utile
RIS3 Strategy Romania – Final document

Sursa: Comunicat de presă al CE – Comisia lansează două proiecte de sprijinire a cooperării și inovării în regiunile și orașele României