Comisia invită 19 state membre să respecte normele UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

În 30 septembrie Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cadrul verificării periodice a transpunerii prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Spaniei, Estoniei, Croației, Irlandei, Italiei, Ciprului, Letoniei, Luxemburgului, Ungariei, Țărilor de Jos, Austriei, României, Sloveniei, Slovaciei, Finlandei și Suediei.

Autoritățile nu au furnizat informații complete cu privire la modul în care normele revizuite ale UE privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (Directiva (UE) 2019/1024) sunt transpuse în legislația lor națională.

Aceste state membre au acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisori și pentru a lua măsurile necesare. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită avize motivate.

Mai multe informații sunt disponibile în comunicatul de presă.