Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de redresare și reziliență

Ajutoare de stat: Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României pentru promovarea împăduririi în cuantum de 32 de milioane EUR din partea Mecanismului de redresare și reziliență.

Comisia Europeană a aprobat, în baza normelor UE privind ajutoarele de stat, o schemă de ajutoare a României în cuantum de 32 de milioane EUR care vizează sprijinirea investițiilor pentru promovarea împăduririi.

Schema va fi finanțată integral prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), în urma rezultatului pozitiv al evaluării de către Comisie a Planului de redresare și reziliență al României și a adoptării planului de către Consiliu.

Schema de ajutoare își propune să îmbunătățească reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere, în special a speciilor și a ecotipurilor, în perspectiva viitoarelor condiții climatice din România. În cadrul acesteia, se vor sprijini în special (i) crearea, dezvoltarea și modernizarea de capacități de producție de puieți forestieri și (ii) producția, prelucrarea și condiționarea semințelor utilizate pentru împădurire. În cadrul schemei, sprijinul se va acorda sub formă de granturi directe care acoperă între 70 % și 90 % din costurile de investiții eligibile. De această schemă vor putea beneficia deținătorii de păduri publici și privați și producătorii autorizați de material forestier de reproducere. Schema de ajutoare se va încheia la 30 septembrie 2024.

Comisia a evaluat schema în baza normelor UE privind ajutoarele de stat, a articolului 107 alineatul (3) litera (c)din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice în anumite condiții, precum și în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale. Comisia a stabilit că schema este necesară și oportună pentru a îmbunătăți reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere din România. Mai mult, Comisia a concluzionat că schema este proporțională și nu va avea efecte negative nejustificate asupra concurenței și a schimburilor comerciale din UE. Pe această bază, Comisia a aprobat schema de ajutoare a României în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Comisia evaluează cu prioritate măsurile care presupun acordarea de ajutoare de stat cuprinse în planurile naționale de redresare prezentate în contextul MRR și a oferit orientări și sprijin statelor membre în etapele pregătitoare ale planurilor naționale, pentru a facilita implementarea rapidă a MRR.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.103805) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei dedicat concurenței, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate.