Brexit: CE prezintă planul de contingență “no deal”pentru anumite sectoare

Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană peste 100 de zile.

Având în vedere că în Regatul Unit persistă incertitudini în ceea ce privește procesul de ratificare a acordului de retragere, astfel cum a fost convenit între UE și Regatul Unit la 25 noiembrie 2018 și în contextul apelului privind intensificarea activității de pregătire la toate nivelurile și pentru orice rezultat, lansat de Consiliul European (articolul 50), Comisia Europeană a început, pe 19 decembrie a.c., să pună în aplicare Planul de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la niciun acord. Acest lucru este în conformitate cu angajamentul Comisiei de a adopta, până la sfârșitul anului, toate propunerile necesare în cazul în care nu se ajunge la niciun acord, astfel cum s-a subliniat în cea de a doua comunicare a sa privind pregătirile, publicată la 13 noiembrie 2018.

Pachetul prezentat în cursul lunii decembrie include 14 măsuri care vizează un număr limitat de domenii în care scenariul no deal ar crea perturbări majore pentru cetățenii și întreprinderile din UE-27. Printre aceste domenii se numără serviciile financiare, transportul aerian, vama și politica privind clima.

Comisia consideră că este esențial și urgent să adopte aceste măsuri astăzi, pentru a se asigura că măsurile de contingență necesare pot intra în vigoare la 30 martie 2019 și pentru a limita cele mai importante perturbări care ar putea fi cauzate de lipsa unui acord în aceste domenii.

Programul PEACE

Comisia și-a reiterat angajamentul de a asigura continuarea, indiferent de scenariul final, a programelor actuale la care participă comitatele de graniță ale Irlandei și Irlanda de Nord. Dată fiind importanța programului PEACE, Comisia a prezentat o propunere de regulament privind continuarea acestui program în Irlanda de Nord până la sfârșitul anului 2020, în lipsa unui acord. În ceea ce privește perioada de după 2020, Comisia a propus deja, ca parte a propunerilor sale privind următorul cadru financiar multianual, continuarea și consolidarea sprijinului transfrontalier pentru pace și reconciliere în comitatele de graniță ale Irlandei și în Irlanda de Nord.

Alte măsuri

Comisia a adoptat, de asemenea, un regulament delegat privind includerea Regatului Unit în statisticile privind balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe.

Sursa: Comunicat de presă al CE – Brexit: Comisia Europeană pune în aplicare un plan de contingență pentru eventualitatea în care nu se ajunge la un acord în anumite sectoare