Agricultură: Comisia adoptă măsuri excepționale de sprijin pentru sectorul vitivinicol și pentru sectorul fructelor și legumelor

Măsurile de sprijin pentru sectorul vitivinicol adoptate la data de 6 octombrie includ un sprijin mai mare pentru instrumentele de gestionare a riscurilor, cum sunt asigurarea recoltelor și fondurile mutuale, și prelungirea, până la 15 octombrie 2022, a măsurilor de flexibilitate aflate deja în vigoare.

Pentru sectorul fructelor și legumelor, sprijinul acordat organizațiilor de producători – calculat de obicei pe baza valorii producției – va fi compensat astfel încât să nu fie mai mic de 85 % din nivelul sprijinului din anul anterior.

Măsurile excepționale pentru sectorul vitivinicol sunt, printre altele, următoarele:

  • Țările UE își pot modifica în continuare programele naționale de sprijin în orice moment, lucru care de obicei se poate face doar de două ori pe an (până la 1 martie, respectiv până la 30 iunie în fiecare an).
  • În ceea ce privește activitățile de promovare și informare, restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, recoltarea înainte de coacere și investițiile, posibilitatea de a acorda o contribuție mai mare din bugetul UE se prelungește până la 15 octombrie 2022.
  • Contribuția din bugetul UE la asigurarea recoltelor a fost majorată de la 70 % la 80 % până la 15 octombrie 2022.
  • A fost dublat sprijinul UE pentru acoperirea costurilor de înființare a fondurilor mutuale, de la: 10 %, 8 % și 4 % în primul, al doilea și al treilea an de implementare a acestuia la: 20 %, 16 % și respectiv 8 %.
  • O prelungire a măsurilor de flexibilitate acordate pentru măsurile din cadrul programului vitivinicol până la 15 octombrie 2022.

Detalii în comunicatul de presă.