Acord de parteneriat intre Comisia Europeana si Romania pentru fonduri structurale si investitii europene

image: shutterstock.com
image: shutterstock.com

Comisia Europeana a adoptat un „Acord de parteneriat” cu Romania, in care este stabilita strategia de utilizare optima, in intreaga tara, a fondurilor structurale si de investitii europene. Acordul pregateste terenul pentru investirea a 23 de miliarde de euro, suma care reprezinta totalul finantarilor in cadrul politicii de coeziune in perioada 2014-­2020 (in preturi curente, incluzand finantarea in cadrul Cooperarii teritoriale europene si alocarile bugetare pentru Initiativa privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor). De asemenea, Romania primeste 8 miliarde de euro pentru dezvoltare rurala si 168 de milioane de euro pentru sectorul pescuitului si pentru cel maritim.

Investitiile UE vor atenua somajul si vor stimula competitivitatea si cresterea economica prin sprijinul acordat inovarii, formarii profesionale si invatamantului in orase si in zonele rurale. De asemenea, investitiile vor promova spiritul antreprenorial, vor combate excluziunea sociala si vor contribui la dezvoltarea unei economii ecologice, in care resursele sunt utilizate eficient.

Fondurile structurale si de investitii europene (fondurile ESI) sunt:

  • Fondul european de dezvoltare regionala
  • Fondul social european
  • Fondul de coeziune
  • Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime
  • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala

Comentand acordul, comisarul pentru politica regionala, domnul Johannes Hahn, a declarat: „Astazi am adoptat un plan de investitii strategic, vital, care aseaza Romania pe calea crearii de locuri de munca si a cresterii economice in urmatorii 10 ani. Acest Acord de parteneriat reflecta determinarea comuna a Comisiei Europene si a Romaniei de a utiliza in modul cel mai eficient fondurile UE – investitiile noastre trebuie sa aiba caracter strategic, conform noii politici de coeziune – care sa vizeze in mod preponderent economia reala, cresterea economica sustenabila si investitiile in oameni. insa obiectivul major nu este viteza, ci calitatea, iar in lunile urmatoare suntem pe deplin dedicati sa negociem cel mai bun rezultat posibil in ceea ce priveste investitiile realizate din fondurile structurale si de investitii europene in perioada 2014-2020. Pentru a asigura derularea unor programe de o buna calitate este nevoie de angajament din partea tuturor partilor implicate.”

Comisarul Hahn a adaugat: „Aceasta strategie de investitii are la baza importanta contributie pe care Romania o realizeaza deja prin sustinerea UE in atingerea unor obiective ale acesteia si anume cresterea inteligenta, incluziunea sociala si atenuarea efectelor schimbarilor climatice. in prezent, Romania are o baza solida in acest Acord de parteneriat, care implica toate fondurile structurale si de investitii si care imprima o directie strategica viitoarelor programe care vor stimula inovarea, vor transforma IMM­urile romane in modele de crestere si vor asigura competitivitatea Romaniei in sectoare in crestere, precum TIC, energia, ingineria, nanotehnologiile sau bioeconomia. Fondurile ESI sustin regiunile si orasele din Romania pentru a face fata acestor provocari.”

Dacian Ciolos, comisarul pentru agricultura si dezvoltare rurala, a afirmat:

„Prin adoptarea Acordului de parteneriat am realizat un pas important in crearea unui cadru strategic pentru utilizarea cu succes a tuturor fondurilor structurale si de investitii europene in Romania. Sper ca imbunatatirea coordonarii intre fonduri va fi reflectata intr-o crestere a eficientei si a sinergiei in implementarea programelor, intr-o rentabilitate mai mare a sumelor investite din fondurile UE si intr-un impact pozitiv tangibil pentru economia Romaniei si pentru cetatenii ei. Este important ca beneficiile cresterii economice si ale crearii de locuri de munca sa fie vizibile nu doar in orase, ci si in mediul rural, unde, in prezent, toate fondurile structurale si de investitii pot avea efecte mai mari prin intermediul unor instrumente imbunatatite. De asemenea, imi exprim satisfactia ca programul de dezvoltare rurala al Romaniei a fost deja transmis Comisiei si, in prezent, este in curs de examinare. Va fi unul dintre cele mai mari programe de dezvoltare rurala din UE si, daca fondurile sunt utilizate in mod judicios, iar programul este bine implementat, acesta va oferi oportunitati agricultorilor si partilor interesate din mediul rural pentru a face fata provocarilor cu care se confrunta. impreuna cu politica agricola comuna reformata, fondurile de dezvoltare rurala ofera numeroase instrumente pentru a dezvolta si a diversifica economia rurala din Romania, sporindu-i competitivitatea si imbunatatind, in acelasi timp, administrarea resurselor naturale”.

Domnul László Andor, comisarul pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si incluziune, a declarat:

„Felicit Romania pentru eforturile ei de a finaliza Acordul de parteneriat si multumesc autoritatilor romane pentru cooperarea lor constructiva cu Comisia. in perioada 2014­2020, din Fondul social european vor fi disponibile 4,77 miliarde EUR pentru a ajuta Romania sa creasca nivelul de ocupare al fortei de munca si sa reduca saracia, in conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 si cu recomandarile UE specifice fiecarei tari. Prioritatile majore alese de Romania pentru a fi finantate din FSE includ somajul in randul tinerilor, imbunatatirea relevantei pentru piata muncii a invatamantului si a formarii profesionale, combaterea saraciei si a excluziunii sociale a minoritatii rome si imbunatatirea eficientei si a calitatii administratiei publice si ale sistemului judiciar.”

Comisarul pentru afaceri maritime si pescuit, doamna Maria Damanaki, a afirmat:

„Ca si in cazul tuturor celorlalte fonduri, Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime are ca obiective realizarea de investitii si crearea de locuri de munca la nivelul comunitatilor locale. in Romania, fondul va sprijini proiecte vizand reducerea impactului pescuitului asupra ecosistemului marin. De asemenea, fondul va contribui la diversificarea produselor pescaresti si de acvacultura actuale. in spiritul noii politici comune in domeniul pescuitului, „Bruxelles-ul” nu va indica in amanunt modul in care ar trebui cheltuit fiecare cent; in schimb va lasa la latitudinea specialistilor din Romania, care isi cunosc cel mai bine meseria, industria si regiunile locale, alegerea modalitatilor de actiune in vederea asigurarii unui viitor sustenabil”.

sursa: Reprezentanta Comisiei Europene