Transferul și relocarea migranților: rezultate încurajatoare la nivelul Uniunii

Comisia a adoptat pe 8 februarie a.c. cel de Al nouălea raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește mecanismele UE de transfer și de relocare de urgență, în care se evaluează măsurile adoptate din 8 decembrie 2016 până în prezent.

În perioada de raportare, statele membre au continuat să își intensifice eforturile în materie de relocare, oferind căi legale și sigure pentru 13 968 de persoane din numărul total de 22 504, în temeiul mecanismului UE de relocare din iulie 2015. Au avut loc relocări în 21 de state (Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit). Suedia, Regatul Unit, Finlanda și Țările de Jos, precum și țările asociate Elveția, Liechtenstein și Islanda și-au onorat deja integral angajamentele.

În ceea ce privește transferul, s-a menținut, de asemenea, tendința generală pozitivă, înregistrându-se un număr suplimentar de 3 813 transferuri care au avut loc în perioada de raportare, în luna decembrie efectuându-se, până în prezent, cel mai mare număr lunar de transferuri (1 926). Numărul total de transferuri se ridică în acest moment la 11 966. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi suplimentare din partea statelor membre pentru atingerea obiectivelor lunare stabilite de Comisie, respectiv 1 000 de transferuri din Italia și 2 000 din Grecia.

Până la data de 7 februarie, numărul persoanelor relocate în țara noastră se ridică la 568, dintre care 45 din Italia și 523 din Grecia.

Pentru mai multe informații

Comunicare: Al nouălea raport privind transferul și relocarea

Anexa 1: Transferuri din Grecia         

Anexa 2: Transferuri din Italia

Anexa 3: Situația privind relocarea

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Transferul și relocarea

 

Sursa: Comunicat de presă al Comisiei Europene