Peste 1500 de polițiști de frontieră vor monitoriza frontierele externe ale Europei: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

garda_de_coasta

În zilele de 20-21 octombrie are loc o reuniune a Consiliului European având pe agendă trei chestiuni principale: migrația, comerțul și Rusia, inclusiv rolul acesteia în Siria.

În privința migrației, Consiliul European va dezbate cele mai recente evoluții și progrese în abordarea sa cuprinzătoare și va stabili orientările necesare. Dezbaterea se va concentra asupra protejării frontierelor externe, abordarea fluxurilor de migrație de-a lungul rutei central-mediteraneene, menținerea și consolidarea controlului pe ruta est-mediteraneeană, precum și identificarea soluțiilor la presiunile exercitate de migrație.

Lansarea oficială a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă

La 6 octombrie, la mai puțin de un an de la data la care înființarea acesteia a fost propusă de către Comisie, a avut loc lansarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Evenimentul a avut loc la punctul de frontieră Kapitan Andreevo, la frontiera externă a Bulgariei cu Turcia.

Întemeindu-se pe structurile Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va monitoriza îndeaproape frontierele externe ale UE și va colabora cu statele membre pentru a identifica și elimina rapid orice amenințări potențiale la adresa securității frontierelor externe ale UE.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Ziua de astăzi reprezintă o piatră de hotar în istoria procesului de gestionare a frontierelor externe ale Europei. De acum încolo, frontiera externă a UE a unui stat membru este frontiera externă a tuturor statelor membre – atât din punct de vedere juridic, cât și operațional. În mai puțin de un an am instituit un amplu sistem european de poliție de frontieră și gardă de coastă, astfel încât principiile responsabilității partajate și solidarității între statele membre și Uniune au devenit o realitate. Acesta este cu certitudine răspunsul european de care avem nevoie în contextul provocărilor secolului XXI – securitatea și migrația.”

Premierul Slovaciei, Robert Fico, care asigură președinția prin rotație a Consiliului UE, a declarat: „Prin instituirea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă creăm o nouă realitate la frontierele noastre externe. Aceasta reprezintă rezultatul tangibil al angajamentului comun convenit prin Foaia de parcurs de la Bratislava, precum și o manieră concretă de a arăta unitatea dintre statele membre. În același timp ne va ajuta să restabilim spațiul Schengen. Președinția este hotărâtă să contribuie la consolidarea în continuare a corpului european al Poliției de Frontieră și al Gărzii de Coastă, precum și la concretizarea altor angajamente înscrise în Foaia de parcurs.

Conform noului mandat, rolul și activitățile agenției au fost extinse în mod semnificativ. Personalul permanent al agenției va fi de peste două ori mai numeros, iar agenția va putea să își achiziționeze propriile echipamente și să le desfășoare în cadrul unor operațiuni de frontieră în contextul unui preaviz scurt. Se vor pune la dispoziția agenției o rezervă de intervenție rapidă de cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră și un parc de echipamente tehnice, ceea ce înseamnă că operațiunile agenției nu vor mai cunoaște deficite de personal sau de echipament.

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va asigura de acum punerea în aplicare a standardelor Uniunii privind gestionarea frontierelor prin analiza periodică a riscului și evaluări obligatorii ale vulnerabilității. De asemenea,  va furniza veriga care lipsește pentru consolidarea frontierelor externe ale Europei, astfel încât oamenii să poată trăi și să se poată deplasa liber în continuare în cadrul Uniunii Europene, aducându-și astfel contribuția la îndeplinirea angajamentului asumat de Uniune de revenire la funcționarea normală a spațiului Schengen și de ridicare a controalelor temporare la frontierele interne până la sfârșitul acestui an, astfel cum se prevede în Foaia de parcurs „Înapoi la Schengen” din 4 martie.

Calendarul noii agenții:
6 OCTOMBRIE 2016: noua agenție este operațională din punct de vedere juridic
7 DECEMBRIE 2016: rezerva de intervenție rapidă și parcul de echipamente pentru reacție rapidă devin operaționale
PÂNĂ ÎN DECEMBRIE 2016 – se vor efectua încă 50 de recrutări în cadrul agenției
7 IANUARIE 2017: echipele pentru returnări devin operaționale
IANUARIE-MARTIE 2017: primele evaluări privind vulnerabilitatea

Sursa:

Comisia Europeană

Consiliul European