Monitor 2018, educația și formarea în Europa | România

Ediția din 2018 a Monitorului educației și formării al Comisiei Europene, publicată astăzi, constată că statele membre au realizat progrese suplimentare în direcția îndeplinirii obiectivelor UE stabilite pentru 2020.

Comisia Europeană susține statele membre în asigurarea faptului că sistemele lor de învățământ își îndeplinesc menirea. Monitorul, care este publicația anuală a UE cu cea mai mare însemnătate în materie de educație și formare, este o parte importantă a acestei susțineri. Educația civică reprezintă obiectul principal al raportului din acest an, reflectând rolul educației în promovarea implicării, a incluziunii și a înțelegerii drepturilor cetățenilor. Utilizând o serie de exemple, Monitorul constată că statele membre depun eforturi pentru a asigura faptul că tinerii învață despre modul cum funcționează democrațiile și instituțiile noastre și despre valorile pe care se bazează Uniunea Europeană.

2018 – Education and Training Monitor VOL 1

2018 – Education and Training Monitor Country Analysis VOL 2

România urmărește mai multe inițiative de modernizare a sistemului său educațional. Cu toate acestea, implementarea avansează cu viteze diferite, iar măsurile de îmbunătățire a ratelor de participare și a calității educației nu au fost întotdeauna bine corelate. Mai multe inițiative promovează educația cetățenilor.

Repere pentru România

  • În pofida creșterii în 2016, cheltuielile pentru educație rămân mici, în special pentru învățământul preșcolar și școlar. Ambele zone sunt importante pentru un start egal în viață și pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii, care rămâne problematic.
  • Echitatea în educație, decalajul rural-urban și incluziunea romilor rămân provocări-cheie, cu consecințe asupra creșterii incluzive și inegalităților în societate.
  • Sunt depuse eforturi pentru a îmbunătăți educația și formarea profesională (VET) și pentru a consolida legăturile între întreprinderi și universități, dar, în general, relevanța educației pentru piața forței de muncă este încă o provocare.
  • Sistemul educațional și setul de competențe al forței de muncă nu respectă cerințele unei economii moderne. Nevoia de îmbunătățire a calificării rămâne urgentă. Participarea la învățarea în rândul adulților este foarte scăzută, în special în rândul persoanelor slab calificate.

CONTEXT

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020), care este un forum care permite statelor membre să facă schimb de bune practici și să învețe unul de celălalt, urmărește atingerea a șase obiective până în 2020:

1. să reducă  sub 10% procentul celor care părăsesc timpuriu educația și formarea;

2. să atingă un nivel de educație terțiar de 40% în rândul persoanelor de 30-34 de ani;

3. 95% gradul de participare la educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică;

4. să reducă sub 15% performanța scăzută a elevilor în domeniile lectură, matematică și științe; 

5. 82%, rata de ocupare a absolvenților;

6. 15%, gradul de participare a adulților la procesul de învățare.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com