Cardul european de sănătate | Doar 0,6% din cetăţenii români au utilizat un card de sănătate în anul 2012

card

190 milioane de cetăţeni europeni deţin un card european de sănătate. În timp ce austriecii şi cehii se apropie de un procent de 100%, doar 0,6% din cetăţenii români asiguraţi au utilizat un card de sănătate în anul 2012.

Cele mai recente cifre arată că peste 190 de milioane de persoane deţin un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care le permite să obţină îngrijiri medicale de urgenţă şi, astfel, să se bucure de vacanţe lipsite de griji atunci când călătoresc în Uniunea Europeană, Elveţia, Liechtenstein, Norvegia și Islanda. Numărul titularilor de CEASS a crescut în mod constant, în 2012 înregistrându-se 15 milioane de noi cetăţeni care deţin un CEASS comparativ cu anul precedent.

Ce este cardul european de sănătate?
Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate este documentul care confera titularului dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene.
Cardul european se elibereaza asiguratului numai in situatia deplasarii acestuia pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii Europene, putand fi utilizat de catre asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe teritoriul Uniunii Europene.

Prin sedere temporara se intelege deplasarea unei persoane in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioada de timp de cel mult 6 luni. In vederea eliberarii cardului, persoana asigurata va depune la casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta o cerere si documente care sa ateste calitatea de asigurat. Casa de asigurari de sanatate verifica calitatea de asigurat a persoanei, urmand ca in situatia in care cererea este aprobata, costurile tiparirii fiind suportate din Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate.

Emiterea cardului european nu poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate decat in situatia in care asiguratul nu face dovada platii la zi, pe ultimii 5 ani, a contributiei de asigurari sociale de sanatate. Cardul European se elibereaza in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la casa de asigurari de sanatate. In cazul in care circumstante exceptionale impiedica eliberarea Cardului European, casa de asigurari de sanatate va elibera un certificat
provizoriu de inlocuire a cardului.

Perioada de valabilitate

Perioada de valabilitate a Cardului european este de 6 luni de la data emiterii.
Serviciile medicale acordate in baza cardului european nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare in statul membru al Uniunii Europene. Aceste servicii se acorda asiguratilor romani in conformitate cu legislatia statului membru al Uniunii Europene in care se deplaseaza titularul Cardului european.  Cardul nu acopera situatia in care persoana asigurata se deplaseaza in UE cu scopul de a beneficia de tratament medical.

Titularii Cardului European emis de alte state membre ale Uniunii Europene, in perioada de valabilitate a cardului, beneficiaza de servicii medicale in Romania in aceleasi conditii ca si persoanele asigurate in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate din tara noastra. In acest sens, furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala necesara, urmand a evidentia si raporta distinct caselor de asigurari sociale de sanatate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

 


Link-uri utile

Solicitarea unui card:  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=ro#National_information_and_contacts

CNAS http://www.cnas.ro/cardul-european/modalitatile-de-eliberare-si-utilizare-a-cardului-european

RCE despre cardul european http://ec.europa.eu/romania/news/11072013_cardul_european_de_sanatate_ro.htm

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com