A fost lansată consultarea publică online privind insolvenţa întreprinderilor

insolvency

Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire la o abordare europeană în materie de eşec în afaceri şi insolvenţă, care pune accentul pe sprijinirea întreprinderilor viabile să supravieţuiască şi pe acordarea întreprinzătorilor cinstiţi a unei a doua şanse, protejând în acelaşi timp dreptul creditorilor de a-şi recupera banii.

Procedurile ar trebui să fie rapide şi eficiente, atât în interesul debitorilor, cât şi al creditorilor, şi ar trebui să contribuie la menţinerea locurilor de muncă, să îi ajute pe furnizori să îşi păstreze clienţii, iar pe proprietarii întreprinderilor să păstreze valoarea investiţiilor făcute în întreprinderi viabile. Disparităţile dintre legislaţiile naţionale privind insolvenţa pot crea incertitudine juridică şi un mediu de afaceri ostil. Problemele principale sunt perioada necesară descărcării de obligaţii condiţiile pentru deschiderea procedurii, depunerea creanţelor şi normele privind planurile de restructurare. Acestea pot avea un efect negativ asupra investiţiilor transfrontaliere. Consultarea va solicita punctele de vedere ale părţilor interesate cu privire la cele mai bune modalităţi de a răspunde acestor provocări.

A doua şansă

Europa are nevoie de o cultură a «salvării şi redresării» pentru întreprinderile şi persoanele viabile care se confruntă cu dificultăţi financiare”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiţie. „Întreprinzătorilor cinstiţi ar trebui să li se acorde o a doua şansă, astfel încât, în cazul în care apar probleme, insolvenţa să nu devină o pedeapsă pe viaţă. IMM-urile, care constituie coloana vertebrală a economiei noastre, sunt deosebit de importante. Contez pe toate persoanele interesate să participe în mod activ la această consultare, astfel încât să putem strânge cele mai bune idei cu privire la modul în care trebuie să răspundem la provocarea reprezentată de insolvenţa întreprinderilor.”

Propunerea de modernizare a Regulamentului UE privind insolvenţa — care datează din 2000 — este un prim pas important pentru a aduce legislaţia UE în materie de insolvenţă în secolul al XXI-lea (IP/12/1354, MEMO/12/969). În acelaşi timp, este evident că doar prin revizuirea regulamentului nu se pot aborda provocările fundamentale ale cazurilor transfrontaliere de insolvenţă, cum ar fi, uneori, diferenţele importante în ceea ce priveşte legislaţiile naţionale în materie de insolvenţă. Iată de ce comunicarea pe care Comisia a adoptat-o în paralel cu propunerea de regulament privind insolvenţa, în decembrie 2012, a iniţiat un proces de reflecţie asupra unei noi abordări la nivelul UE privind eşecul în afaceri în lumina normelor divergente, la nivel naţional, privind insolvenţa. Consultarea de astăzi se înscrie în logica acestui demers.

Una dintre problemele ridicate în cadrul consultării este necesitatea de a armoniza perioada necesară descărcării de obligaţii (perioada necesară pentru închiderea întreprinderii falimentare), care este deseori privită ca fiind crucială pentru posibilitatea de a reîncepe o afacere. În prezent, perioada necesară închiderii unei întreprinderi falimentare variază în mod semnificativ pe teritoriul UE, de la patru luni în Irlanda la peste şase ani în Republica Cehă, iar, în unele ţări, întreprinzătorii care au avut o întreprindere falimentară nu pot obţine niciodată descărcarea de obligaţii.
Consultarea vizează şi normele care reglementează exercitarea profesiei de administrator judiciar. Mai mult, părţile interesate sunt întrebate dacă normele existente privind obligaţiile şi răspunderea directorilor în caz de insolvabilitate creează probleme în practică şi dacă ar trebui introduse norme la nivelul UE pentru a se garanta că administratorii frauduloşi care au făcut obiectul unei interdicţii într-o ţară nu pot administra o societate într-o altă ţară. În final, consultarea pune întrebarea dacă în practică există probleme legate de incertitudinea juridică cauzată de diferitele condiţii în care se poate cere instanţei evitarea unui act al unui debitor insolvent care este în detrimentul creditorilor.

Consultarea online

Această consultare este deschisă până la data de 11 octombrie 2013 şi pot fi accesată la adresa:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Pagini Utile

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com