Migrația legală: atragerea de competențe și de talente în UE

Comisia propune astăzi, 27 aprilie, o politică ambițioasă și durabilă în domeniul migrației legale.

Ca parte a abordării cuprinzătoare în ceea ce privește migrația prevăzută în Pactul privind migrația și azilul, Comisia propune inițiative juridice, operaționale și de politică care vor aduce beneficii economiei UE, vor consolida cooperarea cu țările terțe și vor îmbunătăți gestionarea globală a migrației pe termen lung. Setul de propuneri include, de asemenea, acțiuni specifice care să faciliteze accesul pe piața forței de muncă a UE al persoanelor care fug din Ucraina ca urmare a invadării țării de către Rusia.

Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: Deși statele membre sunt ocupate cu gestionarea sosirii a peste 5 milioane de persoane din Ucraina, aceasta nu exclude necesitatea de a pune bazele unei abordări durabile și comune în ceea ce privește migrația forței de muncă pentru a răspunde nevoilor UE în materie de competențe pe termen lung. Prin inițiativele de astăzi recunoaștem că migrația legală are un impact pozitiv din toate punctele de vedere: aceasta oferă persoanelor care doresc să migreze o oportunitate de a-și îmbunătăți situația, asigurând în același timp existența mai multor lucrători calificați în țările-gazdă, ceea ce, în definitiv, va stimula economia pentru toți.

Comisara pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: În fiecare an, în UE intră în mod legal 2-3 milioane de resortisanți din țări terțe, spre deosebire de 125 000-200 000 de intrări neregulamentare. Migrația legală este esențială pentru redresarea economică, pentru tranziția digitală și verde și pentru crearea unor canale sigure către Europa, reducând în același timp migrația neregulamentară. Prin pachetul de astăzi, simplificăm procesul de solicitare a dreptului de a locui și lucra în UE și îmbunătățim drepturile rezidenților și ale membrilor familiilor acestora. Am convingerea că punem în aplicare un demers solid pentru a atrage noi talente în UE acum și în viitor.

Un cadru legislativ consolidat

Pentru a oferi un cadru mai eficace pentru căile legale de intrare în UE, Comisia propune revizuirea Directivei privind permisul unic și a Directivei privind rezidenții pe termen lung.

  • O procedură simplificată pentru permisul unic, atât în vederea șederii, cât și a ocupării unui loc de muncă, va accelera și simplifica procesul pentru solicitanți și angajatori. Solicitanții vor putea să depună cereri atât din țări terțe, cât și din state membre ale UE și vor fi consolidate, de asemenea, garanțiile privind egalitatea de tratament și protecția împotriva exploatării prin muncă.
  • Revizuirea Directivei privind rezidenții pe termen lung va facilita obținerea statutului de rezident pe termen lung în UE prin simplificarea condițiilor de admitere, de exemplu prin permiterea cumulării perioadelor de ședere în diferite state membre. În plus, revizuirea va consolida drepturile rezidenților pe termen lung și ale membrilor familiilor acestora și va aduce îmbunătățiri inclusiv în ceea ce privește reîntregirea familiei și facilitarea mobilității în interiorul UE.

O mai bună corelare a competențelor cu nevoile pieței forței de muncă

Comisia propune intensificarea cooperării operaționale la nivelul UE între statele membre, precum și cu țările partenere. Se înregistrează deja progrese în ceea ce privește o serie de inițiative-cheie care vizează corelarea nevoilor pieței forței de muncă cu nevoile în materie de competențe ale statelor membre și țărilor partenere. După lansarea în iunie 2021 a parteneriatelor pentru atragerea de talente, Comisia propune acum o serie de etape pentru operaționalizarea parteneriatelor, cu scopul de a aproba până la sfârșitul anului 2022 primele parteneriate pentru atragerea de talente.

Comisia propune crearea primei platforme la nivelul UE și a primului instrument de corelare, o rezervă de talente la nivelul UE, astfel încât UE să devină mai atractivă pentru resortisanții țărilor terțe care caută oportunități și angajatorii să poată să găsească persoanele talentate de care au nevoie. Pentru a răspunde nevoii urgente de a facilita accesul pe piața forței de muncă al persoanelor nou-sosite din Ucraina, Comisia propune o inițiativă-pilot care ar trebui să fie operațională până în vara anului 2022.

O politică orientată spre viitor în materie de migrație legală

În fine, Comisia analizează noi posibilități de migrație legală în UE pe termen mediu și lung. Comisia consideră că este benefic să se pună accentul pe politici orientate spre viitor axate pe trei domenii de acțiune: îngrijire, tineret și inovare. Scopul va fi:

  • atragerea de competențe și talente în sectoarele în care există deficite și nevoi de forță de muncă, de exemplu în sectorul îngrijirii pe termen lung;
  • crearea de oportunități pentru tineri pentru a explora noi țări, pentru a beneficia de locuri de muncă și de călătorii și
  • promovarea antreprenoriatului în domeniul inovării în cadrul UE și realizarea de investiții în suveranitatea tehnologică europeană.

Context

Deși statele membre decid singure cu privire la volumul de migranți legali pe care doresc să îi admită, UE le poate sprijini cu instrumente practice și operaționale. În ultimele două decenii, UE a elaborat un cadru juridic care armonizează în mare măsură condițiile de intrare și de ședere ale statelor membre pentru resortisanții țărilor terțe. O evaluare din 2019 a acestui cadru juridic a evidențiat necesitatea unor acțiuni care să intensifice impactul cadrului UE privind migrația legală asupra provocărilor demografice și legate de migrație ale UE. În urma unei ample consultări publice și a două rezoluții ale Parlamentului European din 2021, Comisiei i s-a solicitat să prezinte un set de propuneri care să faciliteze migrația legală în UE, cu scopul de a reduce birocrația, de a consolida armonizarea, de a promova drepturile fundamentale și egalitatea de tratament și de a preveni exploatarea prin muncă.