Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2019

Comisia Europeană și-a prezentat la 23 octombrie a.c. programul de lucru pentru anul 2019, care stabilește trei priorități principale:

➡️ atingerea unui acord cu Parlamentul și Consiliul cu privire la propunerile legislative deja prezentate, astfel încât oamenii să vadă rezultatele acțiunilor noastre înainte de alegerile europene;
➡️ adoptarea unui număr limitat de inițiative noi pentru a consolida fundamentele unei Uniuni cu 27 de state membre;
➡️ prezentarea unor noi inițiative pentru viitorul Europei.

„De astăzi în șapte luni, Europa va avea, cu ocazia alegerilor europene, cea mai importantă întâlnire cu alegătorii din această generație. Fac apel la Parlamentul European și la Consiliu să adopte propunerile prezentate de Comisie în ultimii patru ani. Pe cetățeni nu îi interesează propunerile, pentru ei contează legile în vigoare care le conferă drepturi.” 

Președintele Jean-Claude Juncker

Programul de lucru pentru 2019 se concentrează doar asupra a 15 noi inițiative și a altor 10 evaluări REFIT* noi, în vederea revizuirii legislației existente și a asigurării faptului că aceasta este încă adecvată scopului. Pentru a se asigura concentrarea asupra punerii în aplicare, programul de lucru al Comisiei enumeră, de asemenea, cele 45 de propuneri prioritare aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilorcare fac obiectul Declarației comune privind prioritățile legislative și care trebuie adoptate de către Parlament și Consiliu înainte de alegerile europene. De asemenea, Comisia sugerează retragerea sau abrogarea a 17 propuneri sau legi existente aflate pe agenda de dezbatere a colegiuitorilor.

Îndeplinirea angajamentelor asumate față de europeni

Comisia a prezentat deja toate propunerile legislative necesare pentru îndeplinirea celor zece priorități ale Comisiei Juncker. Împreună cu Parlamentul European și Consiliul, am ajuns până în prezent la un acord cu privire la circa jumătate dintre aceste propuneri, iar alte 20% dintre acestea se află într-un stadiu avansat al procesului legislativ. Prioritatea noastră pentru anul următor este aprobarea a cât mai multe cu putință dintre propunerile rămase în discuție.

*REFIT este programul de reglementare și performanță al Comisiei Europene. Obiectivul său este de a revizui stocul existent de legislație comunitară pentru a se asigura că acesta rămâne adecvat scopului și oferă rezultatele dorite. Scopul său este de a menține corpul legislației UE sănătos, de a elimina sarcinile inutile și de a adapta legislația existentă fără a compromite obiectivele ambițioase ale politicii UE.

Comisia Junker a fost aleasă de Parlamentul European pe baza unor orientări politice clare. Aceste 10 priorități reprezintă cadrul pentru planificarea anuală a Comisiei. De la începutul mandatului Comisiei Juncker, programele anuale de lucru s-au axat pe un număr limitat de inițiative-cheie, în care valoarea adăugată a UE este clară și care sunt necesare pentru a pune în aplicare prioritățile convenite. Programele anuale de lucru ale Comisiei Juncker au inclus nu mai mult de 26 de inițiative prioritare pe an, comparativ cu aproximativ 100 în ultimul an înainte de preluarea mandatului președintelui Juncker.

Link-uri utile:

Fișă explicativă privind programul de lucru al Comisiei

REFIT initiatives I ANNEX II

Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019 – principalele documente

Sursa: Comunicat de presă al CE – Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2019: respectarea promisiunilor și pregătirea pentru viitor