Strategia “Europa 2020” – inteligentă, incluzivă și durabilă

europa_2020Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu.

1. Ocuparea forţei de muncă
o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani
2. Cercetare şi dezvoltare
alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare
3. Schimbări climatice şi energie
reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
creşterea cu 20% a eficienţei energetice
4. Educaţie
reducerea abandonului şcolar la sub 10%
creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani
5. Sărăcie şi excluziune socială
reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

Europa 2020 va fi un succes doar dacă va face obiectul unui efort hotărât şi concertat, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La nivelul UE se iau decizii esenţiale pentru a definitiva piaţa unică în domeniul serviciilor, energiei şi produselor digitale şi pentru a realiza investiţii în conexiuni transfrontaliere esenţiale. La nivel naţional, mai sunt încă numeroase obstacole în calea concurenţei şi a creării de locuri de muncă pe care trebuie să le eliminăm. Aceste eforturi vor avea impactul dorit numai dacă vor fi combinate şi coordonate.

Mai multe detalii …

Leave a Reply